คำอธิษฐาน :: เริ่มต้นสิ่งใหม่

By | 2018/01/23

“ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ … เป็นวาระเวลาใหม่
ขอโปรดประทานกำลังใหม่ สิ่งใหม่ ; ที่ยิ่งใหญ่กว่าวันเวลาที่ผ่านมา
ขอทรงปลดปล่อยการเกิดผลอย่างทวีคูณ ; กว่าวันวาน
ขอทรงเทพระพรลงมามากดั่งห่าฝน เทกระหน่ำ ; เต็มยุ้งฉาง
ขอโปรดทรงเจิมให้พลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่ง เกินกว่าปกติธรรมดา ; ด้วยฤทธาของพระเจ้า
ขอโปรดทรงระลึกถึง ; สิ่งที่ทรงตรัส ทรงสัญญา และ ทรงเรียก
ขอทรงเสด็จมา ณ ที่นี่ ; เพื่อเยี่ยมเยียน ผู้ที่ทรงรัก

โอ้ … นี่แหนะ!!!
บรรดาพืชผล และ การงานเอ๋ย << จงเกิดผลเถิด
บรรดาสิ่งถือครองเอ๋ย << จงเพิ่มพูนเถิด
บรรดายุ้งฉางเอ๋ย << จงยัด สั่น แน่น เต็ม ล้น เถิด
บรรดาสุขภาพกายเอ๋ย << จงแข็งแรง และ สมบูรณ์เถิด
บรรดาดวงใจเอ๋ย << จงเข้มแข็งและเป็นสุขเถิด
บรรดาวิญญาณจิตเอ๋ย << จงสงบนิ่ง และ รับสันติสุขเถิด
บรรดาสิ่งทั้งสิ้นที่คาดหวังเอ๋ย << จงได้รับการเติมเต็ม ด้วยการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเถิด
บรรดาความใฝ่ฝันเอ๋ย << จงจำเริญขึ้นทุกๆ วัน
บรรดาญาติพี่น้องเอ๋ย << จงรับพรเช่นเดียวกับครัวเรือนเถิด
บรรดาสิ่งใหม่ๆ ที่เริ่มหว่านเอ๋ย << จงเกิดผลเต็มขนาดเถิด

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงอวยพร ข้าพระองค์และครัวเรือน ครบทุกด้าน ทุกมิติ
บัดนี้ …
ข้าพระองค์ และ ครัวเรือนอยู่ที่นี่ ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา
พรักพร้อมแล้ว จะก้าวไปตามการทรงนำ เพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ทรงยกชูขึ้น
ขอโปรดทรงสถิตย์ อยู่ดวยทุกหนทางข้างหน้า ให้ได้พบแหล่งต้นน้ำธารพระพร เติมสุข บริบูรณ์ทุกด้านของลมหายใจ
โอ้ … เป็นความสุขใจที่ได้เดินติดตามพระองค์ก้าวต่อก้าว

พระองค์เจ้าข้า…
เมื่อวันวาน ; ได้รับพระคุณมากเพียงใด >> ขอต่อแต่นี้จะยิ่งทวีคูณ
เมื่อวันก่อน ; ได้ดื่มด่ำในรักพระองค์มากเพียงใด >> ขอให้ยิ่งมาก ยิ่งลึกลงไป ยิ่งกว่าเก่า
เมื่อวานนี้ ; ได้มีประสบการณ์ตรงในพระวิญญาณมากเพียงใด >> ขอให้วันนี้ และ พรุ่งนี้ ยิ่งทวีความแนบสนิทในพระองค์มากยิ่งขึ้น
เมื่อก่อนนี้ ; ได้เรียนรู้ และ เติบโตขึ้นสักเพียงใด >> ขอทรงสร้างให้งดงามยิ่งๆ ขึ้นจนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์

ข้าแต่พระเจ้า …
ไม่ว่าจะวันไหน เดือนไหน ปีไหน
ข้าพระองค์ และ ครัวเรือน ขอตามติดพระคริสต์อย่างสุดใจ สุดกำลัง ความสามารถ

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยศูคริสต์เจ้า เอเมน

 

 

2018-01-01

 

 

 

0Shares