คำอธิษฐาน : เตรียมชีวิตให้พรักพร้อม

By | 2015/02/10

♥ ข้าแต่พระเจ้า….
♥ เพราะวันเวลาเคลื่อนผ่านไม่หยุดนิ่ง
♥ เพราะโมงนั้นเวลานั้นไม่มีใครรู้ จะมาอย่างไม่ทันตั้งตัว
♥ จึงต้องเตรียมให้พร้อมเสมอ
♥ จึงต้องเตรียมชีวิตให้พรักพร้อมทุกเวลา
♥ จึงต้องเตรียมตัวสำหรับการณ์นั้นที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ
♥ จึงต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ให้พร้อมเสมอ

♥ ข้าแต่พระเจ้า…
♥ ขอทรงเสริมกำลังในยามอ่อนล้า
♥ ขอทรงสำแดงความล้ำลึกให้ความเข้าใจทางของพระองค์
♥ ขอทรงเตือนในยามหลงเพลิดเพลินตามเนื้อหนัง
♥ ขอทรงนำกลับมาเมื่อหย่อนยานจากวินัย
♥ ขอทรงสอนในสิ่งใหม่ๆ เพื่อเข้าใจและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตระเตรียมตนอีกขั้น
♥ ขอทรงพยุงในยามท้อแท้ แม้ไม่มีใคร
♥ ขอทรงโอบอุ้ม ในยามพลาด สะดุด อย่ายอมให้ชะงัก จนก้าวต่อไปไม่ได้
♥ ขอทรงประทานถ้อยคำจากพระโอษฐ์ ด้วยสิทธิอำนาจนำชัยชนะมาถึงทันเวลา
♥ ขอทรงให้โอกาสกลับใจใหม่ทุกครั้งที่ผิดบาป
♥ ขอทรงให้พระคุณกอดรัดข้าพระองค์และครัวเรือน

♥ ข้าแต่พระเจ้า…
♥ ดวงตาจะจดจ้องที่พระพักตร์ของพระองค์
♥ หูจะผึ่งออก จับจ้องที่คำตรัส ถ้อยคำ พระสัญญา
♥ เท้า จะเหยี่ยบย่ำ ฝังให้มั่นคง ในมรรคาของพระเจ้า
♥ จิตวิญญาณจ้องจับที่พระองค์แต่นามเดียว
♥ จิตใจไม่ยอมละ ไปจากพระองค์แม้เสี้ยวนาที
♥ ร่างกายนี้ขออยู่ในพลับพลาการทรงสถิตย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
♥ ความปรารถนาจดจ่ออยู่ที่พระสัญญา ทรงตั้งขึ้นและมอบให้

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอให้ทุกส่วนของชีวิตเตรียมให้พรักพร้อมเสมอ

อธิษฐาน ป่าวประกาศ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”


09-02-2015

 

 

0Shares