คำอธิษฐาน : รอคอยพระเจ้า

By | 2015/09/23

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงดำรงอยู่เหนือกาลเวลา
ทรงควบคุมทั้งสิ้น ; ด้วยพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
ทรงมีแผนการณ์ ; อันสมบูรณ์อย่างล้ำลึก
ทรงกำหนด ; ให้วันคืนเคลื่อนผ่านไป
ทรงเฝ้ามอง ; บุตรพระองค์ทุกวิถี

แม้ยามสงบ : ทรงอยู่ด้วยไม่ห่างไกล
แม้ยามคลื่นซัด : ทรงเป็นโล่ห์กำบังให้
แม้ยามอึกทึก : ทรงเป็นที่พักให้หลบภัย
แม้ยามสงคราม : ทรงเป็นผู้นำทัพ เพื่อมีชัย
แม้ยามพัก : ทรงให้หลับอย่างสบาย
แม้ยามเงียบงัน : ไม่ว่างเปล่า เพราะทรงอยู่ในชีวิต

ข้าแต่พระเจ้า…
ทุกวาระ ~ จำเป็นต้องเคลื่อนผ่าน
ทุกสิ่ง ~ จำเป็นต้องบรรจบ
ทุกอย่าง ~ จำเป็นต้องเกิดขึ้น

จะรอคอย… พระเจ้าทรงลุกขึ้น
จะเฝ้าคอย… วันเวลาใหม่เคลื่อนเข้ามา
จะนับวัน… เพื่อสงบต่อพระพักตร์
จะเฝ้ารอ… องค์พระเจ้าเสด็จมา
จะรอคอย… พระองค์ผู้ทรงเคลื่อน
จะเฝ้าคอย… ให้วาระผ่านพ้นไป
จะนับวัน… ที่เติบใหญ่ผ่านเวลา
จะรอคอย… พระสัญญาเป็นจริงที่ทรงตรัส

ขอสงบ : อยู่ต่อหน้าพระพักตร์
ขอเฝ้าคอย : อยู่ต่อแทบพระบาท
ขอวิงวอน : อยู่ในพระหัตถ์
ขอพักพิง : อยู่ในทุ่งหญ้าแดนสงบ
ขอยืน : อยู่ต่อพระที่นั่ง
ขอเข้าเฝ้า : อยู่ต่อบัลลังค์อันรุ่งเรือง
ขอรอคอย : อยู่ ณ ภูเขาของพระเจ้า
ขอจดจ้อง : อยู่ต่อพระนามทรงประเสริฐ
ขอยืนหยัด : อยู่ต่อแผนการณ์น้ำพระทัย
ขอฝังตัว : อยู่ในพระคุณอันมั่นคง

อธิษฐาน มอบถวาย ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2015-08-30

 

 

 

0Shares