คำอธิษฐาน : ภาวนาบัญญัติ

By | 2014/10/08

  ยชว.1:8 … อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จ

  “ข้าแต่พระเจ้า….
ข้าพระองค์จะระลึกถึงถ้อยคำตรัสและบัญญัติของพระองค์ ภาวนาภายในทั้งกลางวัน กลางคืน จนกว่าจะเกิดผลดีในชีวิต
ขอทรงสำแดงความล้ำลึกและกระจ่างแจ้ง ถึงบัญญัติเหล่านั้น เพื่อจะสามารถก้าวถูกทาง
ขอโปรดสำแดงซึ่งน้ำพระทัยเพื่อ วิถีชีวิตจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานภายในร่วมกับข้าพระองค์ เพื่อจะเห็นฤทธิเดชแห่งสัจจะของบัญญัติพระองค์

อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ เอเมน” ♥ ♥ ♥

110714

0Shares