คำอธิษฐาน :: พระเจ้าแห่งการอวยพร

By | 2016/02/15

“ข้าแต่พระเจ้า…
ผู้ทรงพระเมตตาอย่างเต็มเปี่ยม!
ผู้ทรงดำรงอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์!
ผู้ทรงอวยพระพรจากพระหัตถ์ที่เที่ยงตรง!
ผู้ทรงดำรงพระชนม์อยู่เคียงข้างทุกยุคสมัย!
ผู้ทรงสดับฟังคำร้องทูล ได้ยินเสียงในใจ!
ผู้ทรงทอดพระเนตรและมองเห็น แม้สิ่งปิดซ่อน!
ผู้ทรงตรัส ด้วยพระโอษฐ์ ผ่านพระวาทะทรงสัจจริง!
ผู้ทรงยื่นพระหัตถ์ ช้อนรับและช่วยกู้ประชากรบนแผ่นดินโลก!
ผู้ทรงอดทนนาน กริ้วช้า เปี่ยมด้วยพระเมตตา!
ผู้ทรงรักอย่างไร้เงื่อนไข ปราศจากมลทินบาป!
ผู้ทรงไม่ต้องการคำบนบาน แลกการอวยพร!
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรอย่างแท้จริง!

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ระลึกได้ว่า : “ทรงพระชนม์อยู่”
เห็นได้ว่า : “ทรงเคียงข้าง ไม่ห่างไกล”
สัมผัสได้ว่า : “ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์”
รับรู้ได้ว่า : “ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง”
เข้าใจว่า : “ทรงบริสุทธิ์และรักถึงยอมวายพระชนม์เพื่อโลกนี้”
มั่นใจว่า : “ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นิรันดร”***

เหตุฉะนั้น!!! ข้าพเจ้าและครัวเรือน…
จึงร้องขอ ;; การอวยพรจากพระองค์แต่นามเดียว
วางชีวี ;; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธา เพียงนามเดียว
เฝ้าหวังใจ ;; ในพระนามเที่ยงแท้แต่นามเดียว
มอบถวายทั้งสิ้น ;; ต่อพระองค์แต่นามเดียว
ไม่ปันใจ ; ให้กับรูปเคารพ สิ่งอื่นใด
ไม่แบ่งใจ ; ให้กับสิ่งชั่วคราว
ไม่ร้องขอ ; ต่อพระที่มีหู แต่ไม่ได้ยิน มีปากแต่พูดไม่ได้ มีมือแต่ช่วยกู้ไม่ได้เลย
ไม่เอาความหวังใจ ; ไว้กับโชคชะตา ไร้หนทาง
ไม่ยอมติดตาม ; สิ่งที่มลายหายไปในที่สุด

โอ้… บัดนี้ขอประกาศว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้อวยพรข้าพเจ้าและครัวเรือน…
~ อย่างไม่ขาดแคลน แต่มากเกินพอ
~ เต็มล้น
~ ยัด สั่น แน่น พูน ล้น
~ เต็มยุ้งฉาง
~ เกินความคาดหมาย
~ ครบทุกความต้องการและจำเป็น
~ ในเวลาที่สมควร
~ ไม่เคยสายสักเสี้ยวนาที

อธิษฐานวิงวอน ป่าวประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2016-02-08

 

 

 

0Shares