คำอธิษฐาน : พระเจ้าผู้เป็นธงชัย

By | 2014/11/04

“ข้าแต่พระเจ้า … ผู้ทรงประทานชัยชนะ

โอ้…. วันเวลาเป็นของพระองค์

ผู้ทรงนำหน้าด้วยชัยชนะ

เสียงแตรเป่าขึ้น เพื่อประกาศก้องถึงการเริ่มต้นรับชัยชนะ

ธงโบกสะบัด เพื่อให้โลกรู้ว่า พระองค์ผู้ทรงตัดสินอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นธงชัย

ขอประกาศถึงชัยชนะบนแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์

บรรดาผู้ที่อยู่ฝ่ายพระองค์จะมีชัยร่วมกับพระองค์

ขอสันติสุข ความรัก ความยินดี ความปลาบปลื้ม เต็มล้นในทุกหนแห่งที่เท้าเหยียบไป ที่มือเอื้อมถึง

ขอปกคลุมด้วยพระสิริของพระองค์ให้เต็มล้นบนแผ่นดินโลก

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

คำอธิษฐาน : พระเจ้าผู้เป็นธงชัย

 


150814

0Shares