คำอธิษฐาน :: ที่ประทับของพระเจ้า

By | 2016/02/15

“ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะไม่มีสถานที่ใด ; น่าอยู่ เท่าที่ประทับของพระองค์
เพราะไม่มีความสุขใด ; แท้จริง เท่าสุขในพระเจ้า
เพราะไม่มีความสำราญใด ; ยั่งยืน เหมือนอย่างความยินดีในพระเจ้า
เพราะไม่มีที่แห่งใด ; ปลอดภัย ไร้กังวล เท่าที่ที่พระองค์ประทับอยู่
เพราะไม่มีความน่าอยู่ ; ในสถานที่ที่ปราศจากการทรงสถิตย์

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ขอเข้าเฝ้า ณ ที่ประทับของพระเจ้า
ขอนั่งอยู่แทบพระบาทองค์พระเมตตา
ขอร้องทูลต่อองค์ผู้ยิ่งใหญ่
ขอพักสงบในนิเวศน์อธิษฐาน
ขอพึ่งพาในพระหัตถ์ทรงฤทธา
ขอกราบลงต่อพระองค์ผู้ประทับอยู่
ขอยืนอยู่ในอภิวิสุทธิสถานบริสุทธิ์
ขอเลือกเดินในมรรคาของพระคริสต์
ขอเป็นที่โปรดปรานในพระทัยของพระบิดา
ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองนำชีวิต
ขอจุบลงที่พระบาทของพระคริสต์
ขอให้ทุกสิ่งในชีวิต มีพระองค์ทรงประทับอยู่ ไม่ห่างไกล

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์และครัวเรือนขอตามติดพระองค์อย่างใกล้ชิด ณ ที่ประทับของพระเจ้า เพราะนี่คือ ความสุขแท้ของชีวิตบนแผ่นดินโลก

อธิษฐานวิงวอน ป่าวประกาศ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2016-02-15

 

 

 

0Shares