คำอธิษฐาน :: ความสุขแท้ในพระคริสต์

By | 2016/02/03

“ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะความสุขแท้ >>
; คือ การได้ยืนอยู่ในนิเวศน์ของพระเจ้า
; คือ การได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์
; คือ การได้ปรนนิบัติ อยู่แทบพระบาท
; คือ การได้ร่วมอิ่มหนำ ในพระบุตร
; คือ การได้เดินอยู่ในมรรคาของพระคริสต์
; คือ การได้ทำตามน้ำพระทัยพระบิดา
; คือ การได้ร่วมงานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
; คือ การได้นอนลง ในทุ่งหญ้า แดนสงบ
; คือ การได้คร่ำครวญ ถึงพระคำ พระสัญญา
; คือ การได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า
; คือ การได้รับการสวมทับด้วยพระสิริเรืองรอง
; คือ การได้มีความสัมพันธ์สนิท แนบชิด ทุกเวลานาทีกับพระเจ้า
; คือ การมอบสิทธิให้พระองค์ทรงแทรกแซงได้ทุกเมื่อ
; คือ การนับพระพร เทลงมาทุกๆ ทาง
; คือ ทุกเวลาชีวิตที่ผ่านไป

โอ้… ความสุข ความเปรมปรีดิ์เอ๋ย!!!
จงเข้ามาในครัวเรือนข้าพเจ้า
จงยึดครองทุกพื้นที่ดวงใจ
จงมาเป็นเพื่อนสนิทและใกล้ชิด
จงเข้ามาเถิด เข้ามาใกล้มากขึ้นอีก

บรรดาาผู้ที่รักพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงมีความสุข ความเปรมปรีดิ์เถิด
จงยินดี โห่ร้อง สรรเสริญ
จงเต้นโลด ด้วยความชื่นบาน
จงให้ความสุขเต็มล้นในชีวิต
จงเปิดประตูต้อนรับความสุข ด้วยความยินดี
จงเลี้ยงฉลองต่อพระพักตร์องค์พระเจ้า
จงอิ่มหนำ อย่างสุขกาย สบายใจ
จงสำแดงให้โลกเห็น ถึงความสุขที่ไม่มีสิ่งใดอาจแย่งชิงไปได้

อธิษฐานวิงวอน โมทนา ป่าวประกาศ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2016-02-01

 

 

 

0Shares