คำอธิษฐาน : ความรักมั่นคงของพระเจ้าใหม่สดในทุกเช้า…

By | 2015/01/23

พระองค์เจ้าข้า…
พระองค์ผู้ที่เคียงข้าง นำทาง และรับรอง
ผู้ทรงเติมเต็มทุกๆ ความใฝ่ฝันและปรารถนา
พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมด้วยแอมกอดแสนชื่นใจ
พระองค์ผู้ทรงแข็งแกร่งโอบล้อมด้วยโล่ห์แห่งรักอันปลอดภัย
พระองค์ผู้ทรงครอบครองทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ของผู้ที่รักพระองค์

ข้าพระองค์ขอมอบและถวายด้วยสุดใจ
ข้าพระองค์ขอโมทนา สรรเสริญ และสดุดี ผู้ทรงคุณ
ข้าพระองค์ได้เห็นและแช่ตัวอย่างแน่นิ่งให้เต็มอิ่มด้วยรักจากพระองค์
ข้าพระองค์ได้รับความชื่นบานเต็มเปี่ยมหัวใจ
ข้าพระองค์ค้นพบและได้รับสิ่งดี จากพระหัตถ์
ข้าพระองค์เบิกบาน เต้นโลด ด้วยกำลังใหม่จากพระองค์
ข้าพระองค์ขอประกาศนามองค์ผู้งดงามแสนประเสริฐ

ว่า นามเยซู คือ หนึ่งเดียวในดวงใจ

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

300914

0Shares