คำอธิษฐาน : ขอให้คำสรรเสริญ อยู่ในทุกพื้นที่

By | 2015/01/28

ขอให้คำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปรานของพระองค์…

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอเสียงแห่งการสรรเสริญดังกู่ก้องทุกพื้นที่…
ขอให้ทุกผืนดิน เต็มไปด้วยบทเพลงคำสรรเสริญ…
ขอคำสรรเสริญปรากฏทุกซอกมุมแผ่นดินโลก…
ขอทุกครัวเรือน อาคาร มีเสียงโห่ร้องสรรเสริญนามพระองค์ เล็ดลอดตามผนัง..
ขอให้คำสรรเสริญเป็นที่โปรดปรานของพระองค์…

โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย… จงสรรเสริญนามพระเจ้า
ขอพระนามบริสุทธิ์ได้รับการยกชู
ขอพระนามประเสริฐได้รับการกล่าวถึง
ขอพระเกียรติ พระสิริ ทอแสงบนแผ่นดินนี้

ขอทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก… เป็นความชื่นบาน
ขอทรงให้ความอ่อนล้า… ถูกแทนที่ด้วยกำลังใหม่
ขอความหมดหวัง สิ้นไร้หนทาง… ถูกปลดปล่อยด้วยประตูแห่งความหวัง
ขอความแห้งแล้งหมดสิ้น… ด้วยลำธารของพระองค์
ขอความอุดมสมบูรณ์… ในทุ่งหญ้าแดนสงบของพระเจ้า
ขอความปลอดภัย… แก่ผู้ที่พักพิงในแผ่นดินของพระเจ้า
ขอความเศร้าหมอง… มลายไป ด้วยคำสรรเสริญ
ขอทรงแทรกแซงท่ามกลางความอยุติธรรม… เพื่อผดุงธรรม แด่คนชอบธรรม
ขอทรงครอบครองแผ่นดินโลก… ด้วยสันติสุขของพระคริสต์
ขอปลดปล่อยผู้คนจากโซ่ตรวน… ด้วยพลังคำสรรเสริญ
ขอทรงปรากฏชัยชนะ… แก่ทุกๆ ย่างก้าว แด่ผู้ที่ให้คำสรรเสริญนำทาง

ข้าแต่พระเจ้า…
ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า
ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้า ก้มกราบพระองค์
ด้วยว่า พระองค์ ทรงสมควร #ครองราชย์ ครองราชย์
แด่พระเจ้าผู้ทรงสมควร

สรรเสริญ โมทนาพระคุณของพระเจ้า ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 


27012015

 

0Shares