คำอธิษฐาน : ขอพักสงบ และรับกำลัง

By | 2015/02/03

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์เข้ามาปรารถนาจะใกล้มากยิ่งๆ ขึ้น
ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลัง… ขอโปรดประทานเรี่ยวแรงใหม่ ทุกๆ เช้า
ทรงเป็นแหล่งความสมบูรณ์… ขอโปรดให้เต็มอิ่มในรักพระองค์
ทรงเป็นแหล่งแห่งความชื่นบาน… ขอโปรดประทานความสงบสุขในทุกสภาวะการณ์
ทรงเป็นแหล่งแห่งกำบังอันแข็งแกร่ง… ขอโปรดให้ปกคลุมด้วยพระสิริของพระองค์
ทรงเป็นแหล่งที่ลี้ภัย… ขอโปรดประทานความปลอดภัยใต้ร่มปีกพระคุณ
ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต… ขอโปรดประทานให้วิถีเท้าอยู่ในมรรคาของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ปรารถนาจะพักพิงในพระองค์
ขอแช่กาย… เพื่อรื้อฟื้นกำลังใหม่ขึ้นดั่งปีกนกอินทรีย์
ขอพักใจ… ให้สงบ เพื่อวางภาระหนัก ความวิตก ความกังวล ตามธรรมดาโลกต่อพระองค์
ขอดื่มด่ำ… วิญญาณจิต เพื่อจะโบกโบยบินไปต่อให้สูงขึ้น

พระองค์เจ้าข้า…
เพราะทุกๆ เช้า มีตะวันขึ้นฉันใด
ขอความโปรดปรานและพระคุณมาถึงข้าพระองค์และครัวเรือนฉันนั้น
ให้ทุกๆ เช้าวันใหม่รับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์
ขอจุดไฟ โหมให้หนัก ไม่ให้มอดหรือริบหรี่
ขอจุดประกายความหวังใจทุกเช้าวันใหม่
ขอเพิ่มเติมความเชื่อในส่วนที่ขาดให้หนักแน่นและมั่นคง

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”


2015-02-03

 

0Shares