คำอธิษฐาน : ขอทลายกำแพง (อุปสรรค , ปัญหา , ความทุกข์ยาก) ที่ขวางกั้น

By | 2015/03/08

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงอัศจรรย์

♥ ขอทรงทลายกำแพงตรงหน้าให้ราบคาบ…
♥ ขอชัยชนะเป็นของข้าพระองค์และครัวเรือน นับแต่บัดนี้!!!…
♥ ขอทรงขนาบสิ่งที่ตั้งตนขึ้นขัดขวาง ให้ทลายลง…
♥ ขอทรงทำลายการขัดขวางของศัตรู…
♥ ขอทรงทำลายกับดักที่วางล่อไว้ ให้ดับสิ้น…

♣ ขอทรงเทการอัศจรรย์ลงมา ดั่งทรงทำกับชนชาติอิสราเอล ประชากรของพระองค์
♣ ด้วยฤทธาอัศจรรย์แห่งพระหัตถ์
♣ มือที่ไร้ศาตราวุธ กลับมีชัย
♣ ศัตรูพ่าย ตกตะลึงในอัศจรรย์ที่ทรงทำ
♣ ด้วยเสียงสรรเสริญมีพลังทลายกำแพงใหญ่
♣ ขอทรงรื้อฟื้นสิ่งใหม่ตามสัญญาที่ตรัสไว้
♣ ขอทรงมอบมรดกแห่งการครอบครองให้ในมือ
♣ ขอทรงกระทำการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตา
♣ อุปสรรคปัญหาใดก็ตามถูกกดลงให้ก้าวข้ามด้วยฤทธาทรงเกื้อหนุน
♣ ขอหนามใหญ่ย่อยถูกขนาบ ทุบตีให้อยู่มือ

♥ ข้าแต่พระเจ้า…
♥ แม้กำแพงสูง… จะทรงพาให้ก้าวข้าม
♥ แม้กำแพงหนา… จะทลายลงในพริบตา
♥ แม้มียามเฝ้ากำแพง… แต่จะทรงทำอัศจรรย์
♥ แม้กำแพงใหญ่… แต่มันเล็กกว่าพระเจ้าแสนห่างไกล
♥ แม้กำแพงยาก… แต่จะทรงอุ้มชูให้ผ่านไป
♥ แม้ในมือไร้ซึ่งสิ่งใดๆ ที่ต่อกร… แต่จะทรงลุกขึ้นต่อสู้แทน

♣ ดั่งเยรีโคโค่นล้มใน 7 วัน >> ด้วยเสียงแห่งการสรรเสริญ
♣ เสียงโห่ร้อง ถึงชัยชนะที่พระเจ้าให้ >> แม้ยังมองไม่เห็น
♣ แต่ได้รับ >> เพราะไม่หยุดยั้งทิ้งกลางคัน
♣ ครบ 7 วัน >> กำแพงทลายลงตรงหน้า ศัตรูพ่าย
♣ ขอทรงทลายกำแพง >> อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่ ความกังวล ให้ทลาย อย่างเยรีโค
♣ เพราะเบื้องหลังกำแพง >> คือ ชัยชนะและการครอบครองที่ทรงมอบให้แล้ว

♥ ข้าแต่พระเจ้า…
♥ บัดนี้!!.. ขอทรงทลายกำแพงที่ขวางกั้นพระพรให้สิ้นซาก
♥ บัดนี้!!.. ขอจัดการสิ่งขัดขวางทางพระพร
♥ บัดนี้!!.. ขอลุกขึ้นต่อกรเพื่อประชากรของพระองค์
♥ บัดนี้!!.. ขออย่ายอมให้สิ่งดีพรากไปจากข้าพระองค์และครัวเรือน

♣ โอ้… กำแพงเอ๋ย (ปัญหา อุปสรรคเอ๋ย)
♣ ขอสั่งขนาบ : โดยนามพระเยซู
♣ ขอสั่งทลาย : โดยฤทธิ์เดชพระคริสต์
♣ ขอสั่งให้พังลง : โดยพระหัตถ์พระบิดา
♣ ขอประกาศว่า : “พระพรจะตกแก่ข้าพเจ้าและครัวเรือน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

อธิษฐานและประกาศด้วยความเชื่อ และด้วยฤทธาของพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2015-03-01

 

 

0Shares