คำอธิษฐาน :: ขอทรงพิสูจน์การงาน

By | 2015/10/01

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงพิสูจน์การงานของแต่ละคน
ขอทรงชันสูตร พิสูจน์สิ่งที่ทำ
ขอทรงชำระ ให้ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์
ขอทรงสอนทางที่ควร ในน้ำพระทัยของพระเจ้า
ขอทรงช่วยให้สิ่งที่อยู่ในมือ เพื่อสรรเสริญนามพระคริสต์

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์เป็นเพียงแค่มนุษย์ผงคลีเล็กๆ
แต่ทรงใส่ลมปราณ และตั้งไว้เป็นบุตร และธิดาของพระองค์
ร่วมบัลลังค์แห่งพระสิริ ประกาศนามพระคริสต์
ทรงให้เกียรติ เรียกใช้ ปรนนิบัติ พระบิดา
ทรงหยิบยื่นโอกาส ใส่ตะลันต์ไว้ในมือ
ทรงให้มีส่วนในศักดิ์ศรีอันนิรันดร์
ทรงกำหนด ทรงเรียกอย่างเจาะจง เข้าสู่แผนการณ์พระบิดา
ทรงทำให้ทุกสิ่งที่หว่านลง เติบโตอย่างเกิดผล
ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่นามเดียว ด้วยว่า “ทรงสมควร”

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงพิสูจน์ ; การงานที่มอบไว้ในมือ
ขอทรงชันสูตร ; ใจภายใน ให้ถูกต้อง
ขอทรงตรวจสอบ ; ความสัตย์ซื่อ ดั่งนายตรวจสอบบ่าว
ขอทรงพูนบำเหน็จ ; มอบรางวัล เป็นพระพรหลั่งไหลมา
ขอทรงรื้อค้น ; สิ่งที่ผิด ให้กลับใจก่อนจะสาย
ขอทรงสแกน ; ทุกรายละเอียด ที่แอบซ่อนและหมักหมม
ขอทรงเตือน ; ก่อนถลำตัว เพราะผิดพลาด
ขอทรงกอบกู้ ; สู่การงานที่มั่นคง ถวายเกียรติ
ขอทรงพิสูจน์ด้วยไฟพระวิญญาณฯ

ข้าแต่พระบิดา…
ขอทรงให้การงานในชีวิต ผ่านการตรวจสอบ ดั่งทองคำ และเพชรพลอย
ขอทรงไล่ขี้แร่ ส่วนบกพร่อง ด้วยพระคุณพระเมตตา
ขอทรงให้ไฟชำระ พ้นมลทินบาปที่แอบซ่อน

โอ้… บัดนี้ข้าพระองค์และครัวเรือน…
ขอยืนอยู่ ; ต่อพระพักตร์ด้วยการยอมจำนน
ขอยืนขึ้น ; ด้วยมือที่สะอาด ใจที่บริสุทธิ์
ขอยื่นมอบถวาย ; ต่อพระองค์ ด้วยใจที่กล้าหาญ
ขอถ่อมลง ; ถวายเกียรติแด่พระบิดา
ขอให้การงานที่ทรงตั้งไว้ในมือ ; พิสูจน์ตนต่อพระพักตร์

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงสร้าง… ให้มั่นคงเถิด
ขอทรงสร้าง… ให้งดงามเถิด
ขอทรงสร้าง… ให้สมบูรณ์เถิด
ขอทรงสร้าง… ให้เป็นไปตามแผนการณ์ของพระองค์เถิด
ขอทรงสร้าง… ให้เป็นเหมือนดั่งพระคริสต์เถิด
ขอทรงสร้าง… จนสำเร็จตามน้ำพระทัยเถิด
โอ้… ขอทรงสร้าง ขอทรงสร้าง ข้าพระองค์เถิด
ขอทรงหลอมให้เป็นดั่งเพชร เนื้อแท้

อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2015-09-28

 

 

 

0Shares