คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ไม่เป็นหินสะดุดผู้ใด‬

By | 2016/03/15

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอสารภาพบาปผิดที่ชีวิตเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดล้ม
หลายครั้งไม่ทันระวังตน ให้รอบคอบ
หลายเรื่อง คิดเพียงแค่ด้านเดียว
หลายสิ่ง มองข้าม ใจความหลัก
หลายอย่าง ต้องกลับใจใหม่ ต่อพระพักตร์
ขอทรงชำระใหม่ และสอนทางชอบพระทัย
ขอทรงสร้างให้งดงามเพื่อพระองค์
ขอทรงให้รู้ถึงทางน้ำพระทัยที่ควรเดิน

โอ้… บรรดาธรรมิกชนเอ๋ย
จงระวังทางของตน ; ที่จะไม่เป็นเหตุสะดุด
จงใคร่ครวญชีวิตตน ; ที่จะเป็นเกลือและแสงสว่าง
จงพินิจทางที่เดิน ; จะไม่ขวางกั้น ทางพระพรของผู้อื่น
จงรักษาทางของตน ; ให้อยู่ในมรรคาของพระคริสต์
จงยึดไว้ ; ที่ชอบตามพระทัยพระบิดา
จงถวายเกียรติแด่ ; พระบิดาในทางแคบ
จงอย่าเป็นเหตุ ; ให้ผู้อื่นสะดุดล้ม

โอ้… บรรดาผู้ล้มลงเอ๋ย!!!
จงลุกขึ้น : ด้วยพระคุณที่ช้อนรับของพระเจ้า
จงมองดู : ที่องค์พระเจ้าของท่านเถิด
จงวางไว้ : สิ่งไร้ซึ่งความสมบูรณ์
จงให้โอกาส : ผู้ที่ทำผิดพลาดให้ได้เห็น
จงรู้ไว้ : อย่าสะดุดใครหรือสิ่งใดง่ายๆ
จงลุกขึ้น : แม้สะดุดล้มลง ลุกขึ้นใหม่
จงอย่าอ้าง : สิ่งที่สะดุด เพื่อเปิดช่องให้นอนแผ่
จงระลึกไว้เสมอ ว่า : “พระเจ้าทรงเที่ยงแท้”
จงยึดไว้ : ทางพระพรของตน ยึดให้มั่น
จงก้าวข้าม : เหตุสะดุด อย่างผู้มีชัย

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ขอทรงจรรโลงโลก >> ด้วยพระกรที่เข้าถึง
ขอทรงปลอบประโลม >> ด้วยการทรงนำแต่ละคน
ขอทรงกู้ >> ด้วยการรักษาและเยียวยา
ขอทรงเทความเป็นหนึ่งเดียว >> แม้แตกต่างแก่แผ่นดินโลก
ขอทรงให้ทุกๆ คน >> ได้ดื่มด่ำจากพระเจ้าอย่างเต็มอิ่ม
ขอทรงอย่ายอมให้ >> โลกพรากคนของพระเจ้าออกไปจากร่มพระคุณ
ขอทรงรักษาบุตรพระองค์ >> ไว้ในปราการที่มั่นคง
ขอทรงให้แผ่นดินของพระเจ้า >> ปรากฏในชีวิตของผู้เชื่อ

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงสอน ; ทางใหม่แก่เราทั้งหลาย
ขอทรงสร้างชีวิต ; ให้มั่นคงในทางพระคริสต์
ขอทรงตั้ง ; ไว้บนศิลาที่แข็งแกร่ง (ไม่ถูกพัด ซัดไป หันไปตามสภาวะการณ์)
ขอทรงฝัง รากฐาน ; ให้มั่นคงในรักพระคริสต์
ขอทรงโอบอุ้ม ; ยามเหนื่อยล้าและหลงทิศ
ขอทรงปกป้องรักษา ; ไว้ด้วยพระสิริที่รอบกาย
ขอทรงให้เติบโตขึ้น ; ในความไพบูลย์ของพระคริสต์
ขอทรงให้ทรงแคบนี้ ; เป็นทางของข้าพระองค์จวบจนวันสุดท้าย

อธิษฐานวิงวอน‬ ‪ป่าวประกาศ‬ ใน ‪‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2016-03-01

 

 

 

0Shares