คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเจ้าทรงฟังแม้เสียงของคนเล็กน้อย‬

By | 2016/03/30

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสดับฟัง
ทรงมีหู และทรงได้ยิน
ทรงตรวจสอบ และชันสูตร จิตใจภายใน
ทรงหยั่งลึก ถึงดวงจิต ที่ซ่อนอยู่
ทรงปรากฏพระองค์เอง อย่างแจ่มแจ้ง ต่อผู้ที่ร้องทูล

~ แม้คนเล็กน้อย
~ แม้คนยากจน
~ แม้เด็กเล็กๆ
~ แม้หญิงหม้าย ลูกกำพร้า คนชรา
~ แม้คนไร้ความสามารถ
~ แม้อยู่ในที่ซอกหลืบ
~ แม้ความปรารถนาเล็กๆ
*พระเจ้าผู้ทรงใส่พระทัยในบุตรพระองค์ จะทรงสดับฟัง*

โอ้… ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงเงี่ยหูฟัง ; บรรดาผู้ร้องทูลความปรารถนา
พระองค์ทรงรอคอย ; บุตรพระองค์ เข้ามาพึ่งพา
พระองค์ทรงเรียกหา ; ผู้ที่ถ่อมลง ต่อพระพักตร์
พระองค์ทรงเสาะหา ; ผู้ที่ไม่หยุดอธิษฐาน
พระองค์ทรงเฝ้าอวยพระพร ; ผู้ที่เดินในมรรคา ของพระคำ
พระองค์ทรงใส่พระทัย ; บรรดาผู้เล็กน้อย ไร้ที่พึ่ง
พระองค์ทรงยุติธรรม ; ต่อมวลมนุษย์
พระองค์ทรงพระเมตตา ; และทรงถือตาชั่งอันเที่ยงตรง

โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงมั่นใจ : ในพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยู่!!!
จงรู้ไว้ว่า : พระเจ้า “ไม่ทอดทิ้ง เราทั้งหลาย”
จงเตือนตนไว้ ว่า : “วางใจในพระเจ้า คือ หนทางรอด”
จงวางใจในพระองค์ : ผู้ทรงสามารถ ทรงฤทธิ์อาญ (อาจหาญ) ทำทุกสิ่งได้
จงระลึกไว้ ว่า : *พระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้*
จงประจักษ์แก่ตา : ด้วยการพึ่งพาต่อพระองค์

บรรดาคนเล็กน้อยเอ๋ย!!!
อย่าหวั่นเกรง ; ที่จะร้องขอการช่วยกู้
อย่าหันหน้าไป ; พึ่งสิ่งอื่นใด
อย่าละเลยการร้องทูล ; ต่อพระองค์ผู้ทรงฟัง
อย่าน้อยเนื้อต่ำใจ ; เพราะพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเสมอ
อย่าตีตนออกห่าง ; จากพระคริสต์ ด้วยคิดว่าตนต่ำต้อย
อย่าหลงเชื่อ ; คำดูหมิ่นของศัตรูที่เหยียบย่ำ

*ด้วยว่า นี่แหนะ.!!!…
พระคริสต์ทรงประทับอยู่ ณ ที่นี่
ทรงฟังคำร้องทูลออกจากดวงใจ ผ่านริมฝีปาก
ทรงพร้อมจะอวยพร และพลิกฟื้น อย่างอัศจรรย์
ทรงเทพระพรลงมา ด้วยพระเมตตาที่เปี่ยมล้น
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของผู้ที่ฉวยและยึดไว้

ข้าแต่พระเจ้า…
เป็นพระเมตตาอย่างที่สุด >> ที่ทรงสำแดงความรักมั่นคง
เป็นสิ่งล้ำค่าในชีวิตมากที่สุด >> คือ ทรงอยู่ด้วย
เป็นความสุขใจอย่างที่สุด >> คือ ได้อยู่ในนิเวศน์ของพระองค์
เป็นความปรารถนาอย่างที่สุด >> คือ ความโปรดปรานของพระเจ้ามาถึงครัวเรือน
เป็นความปลอดโปร่งอย่างที่สุด >> เมื่อได้เดินไปกับพระองค์
เป็นที่สุดของชีวิต >> เมื่อทรงฟังคำร้องทูล

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‪พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2016-03-21

 

 

 

0Shares