คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎จ่ายราคาเพื่อพระคริสต์‬

By | 2015/10/24

“ด้วยว่าพระองค์ทรงล้ำค่า เกินกว่าทุกสิ่งทั้งสิ้น***

ข้าแต่พระเจ้า…
ในแต่ละวันคืนของข้าพระองค์และครัวเรือน
ปรารถนา ; จะได้อยู่ในนิเวศน์อันแสนสุข
ปรารถนา ; จะพักพิง นิ่งสงบ ในลำธารเย็นสบาย
ปรารถนา ; จะนอนลงอย่างปลอดภัยในที่กำบังอันอบอุ่นและแสนสุข
ปรารถนา ; จะได้เข้ามาในพื้นที่บริสุทธิ์ “อภิวิสุทธิ์สถาน”
ปรารถนา ; จะยืนอยู่ เพื่อปรนนิบัติ องค์พระผู้เป็นเจ้า

1 วันในพระนิเวศน์ ดีกว่า 1,000 วันในที่ใดๆ ฉันใดก็ฉันนั้น
เพียงได้เข้ามาจ่ายราคา และเทออก
>> เพื่อจะได้รับสิ่งที่เงินตราซื้อไม่ได้
>> เพื่อจะได้พบสิ่งที่โลกไม่มีให้
>> เพื่อจะได้ร่วมสิ่งที่ใครก็หามาไม่ได้
>> เพื่อจะพบสมบัติอันล้ำค่า…***
คือได้อยู่ต่อพระพักตร์ แทบพระบาท องค์ผู้สูงสุด***

คือ… สันติสุขที่โลกไม่อาจให้
คือ… ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เข้าแลก
คือ… ความปลอดภัยจากสิ่งร้ายที่ไม่อาจรู้
คือ… ความมั่นคง แม้รอบกายต้องสั่นคลอน
คือ… ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ที่ศัตรูก็ไม่กล้าจะเข้าใกล้
คือ… ความสงบสุขที่พบได้ในพระองค์
คือ… ความเต็มล้นที่มอบให้อย่างไม่สิ้นสุด
คือ… ความสุขที่ไม่มีใครมอบให้ได้
คือ… ความไพบูลย์ของชีวิตในพระคริสต์
คือ… สิ่งล้ำค่าที่ตั้งไว้แก่ผู้เชื่อ

ด้วยว่า : พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใด!!!
ทรงอวยพรเทกลับให้ในทะนานที่ใหญ่กว่า
ทรงเทกลับมาอย่างมากล้น เกินต้องการ
ทรงมอบให้อย่างทะลัก หลั่งไหล ไม่มีหยุด
ทรงประทานบำเหน็จและรางวัลแก่ผู้ที่สัตย์ซื่อ
ทรงมอบให้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ทั้งกาย ใจ วิญญาณจิต

ข้าแต่พระเจ้า…
เป็นความสุขที่ได้จ่ายราคาออก…>>
<< ด้วยว่า ; สิ่งที่ได้รับกลับคืนมา มากกว่าคุ้ม
<< ด้วยว่า ; ทำให้ยิ่งมีประสบการณ์อันลึกซึ้ง
<< ด้วยว่า ; ยิ่งจ่ายออก ยิ่งเข้าถึงความล้ำลึก
<< ด้วยว่า ; สามารถเข้าถึงแผ่นดินของพระเจ้าได้แท้จริง
<< ด้วยว่า ; ทรงเป็นสุดยอด แห่งความปรารถนาของชีวิต

***ขอเพียงทรงเรียก ก็พร้อมจะก้าวไป***

อธิษฐานวิงวอน‬ ‪โมทนาพระคุณพระเจ้า‬ ใน ‪‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-10-19

 

 

0Shares