คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ขอเป็นที่โปรดปรานดั่งมารีย์‬

By | 2015/12/11

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอเพียง… ได้นั่งลงแทบพระบาท
ขอเพียง… ให้ได้ใกล้ชิดติดสนิท หน้าบัลลังค์
ขอเพียง… ให้ได้เห็นคุณค่า แห่งแผ่นดินอันงดงาม
ขอเพียง… ได้วางทั้งสิ้นลงต่อแทบเท้าของพระองค์
ขอเพียง… ได้ร่วมสำรับ ร่วมยินดี
ขอเพียง… ให้ได้เททุกสิ่งที่มีมอบถวาย
ขอเพียง… แค่ได้เลือกพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ทรงเป็นความล้ำค่า >> มากกว่าสิ่งทั้งปวง
ทรงเป็นความสำคัญ >> มากกว่าใครๆ
ทรงเป็นความปรารถนา >> มากกว่าสิ่งใดๆ
ทรงเป็นที่จดจ้อง >> มากกว่าสิ่งรอบกาย
ทรงเป็นที่หวนระลึกถึง >> มากกว่าใครอื่น
ทรงเป็นความหวานชื่น >> มากกว่าทุกๆ สิ่ง
ทรงเป็นมากยิ่งกว่าทุกสิ่งในชีวิต***

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอนั่งอยู่ << แทบพระบาท ต่อพระพักตร์
ขอนั่งอยู่ << ตรงนี้ที่ประทับ บริสุทธิ์
ขอนั่งอยู่ << ในที่นั่ง ของคนชอบธรรม
ขอนั่งอยู่ << ด้วยใจจดจ่อ เฝ้ารอคอย
ขอนั่งลง << เหนี่ยวรั้งความโปรดปราน เทลงมา
ขอนั่งลง << เฝ้ามองดูพระสิริ ให้เต็มตา
ขอนั่งลง << และสัมผัสการทรงสถิตย์อย่างชิดใกล้
ขอนั่งใน << ที่นั่งแห่งพระพร
ขอนั่งลง << ในความโปรดปรานของพระบิดา
ขอนั่งลง << อธิษฐานต่อนามองค์พระเยซู

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
เป็นความเปรมปรีดิ์ ; ที่เลือกองค์พระคริสต์
เป็นความยินดี ; ที่ได้พบความงดงามแห่งพระสิริ
เป็นความปลาบปลื้ม ; ที่ได้เข้ามีส่วนในแผ่นดินสงบสุข
เป็นความชื่นบาน ; ที่ได้พบรักพระองค์
เป็นความสุขเต็มล้น ; ที่ได้นั่งแทบพระบาท
เป็นความภาคภูมิ ; ที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า

โอ้… นี่แหนะ บุตรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงเลือกเอา : สิ่งดีที่ไม่มีใครชิงไปได้
จงเลือกเอา : สิ่งล้ำค่าที่ไม่มีใครแย่งไปได้
จงเลือกเอา : สิ่งสำคัญที่ไม่มีใครให้ได้
จงเลือกเอา : ดั่งมารีย์ปรนนิบัติต่อพระคริสต์

จิตใจเอ๋ย!!!…
จงอย่าสาละวนกับภาระปัญหาหนัก >> เพราะทรงเป็นเพราะผู้ช่วย
จงอย่าหลงลืม พระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ตรงหน้า >> เพราะทรงเป็นพระผู้เยี่ยมเยียน
จงอย่าหวั่นวิตกเรื่องปากท้อง >> เพราะทรงเป็นพระผู้เลี้ยง
จงอย่ากระวนกระวายกับการงาน จนขาดสันติสุข >> เพราะทรงเป็นพระผู้ให้ที่พักพิง

จงเงยหน้า >> มองพระพักตร์องค์พระเยซู
จงถ่อมลง >> สงบนิ่ง แทบพระบาท
จงนอนลง >> ในทุ่งหญ้า แดนสงบ
จงชื่นบาน >> ในนิเวศน์แห่งสันติ

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์และครอบครัว ขอเป็นดั่งมารีย์ที่วางทั้งสิ้นลง เพื่อปรนนิบัติแทบพระบาทอย่างใกล้ชิด

ลูกา 10:41-42 》 แต่องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าตรัสตอบนางว่า “มาร‌ธา มาร‌ธาเอ๋ย เธอกระ‌วน‍กระ‌วายและร้อน‍ใจหลายอย่างเหลือ‍เกิน สิ่งที่จำ‍เป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียว และมา‌รีย์ก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่‍ได้”

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-11-23

 

 

0Shares