คำอธิษฐาน‬ :: ‪ไม้อ้อที่ช้ำแล้วจะไม่ทรงหัก‬ ไส้ตะเกียงที่ริบหรี่จะไม่ทรงดับ‬

By | 2015/10/24

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นความหวังใจ
ไม่ทรงดับตะเกียงที่ริบหรี่… ชีวิตที่เล็กน้อย
ไม่ทรงหักไม้อ้อที่ช้ำแล้ว… คนที่เจ็บปวด
แต่ทรงให้ทางแสงสว่าง… สวมทับความหวังใจ
ใส่ความเชื่อใหม่ จุดไฟขึ้นกลางดวงใจ… ดั่งแสงเทียนท่ามกลางความมืดมิด
พยุงให้ลุกขึ้นยามอ่อนล้า… ไร้ทิศทาง
ไม่ทรงละทิ้ง หรือ ซ้ำเติม เมินค่า … คนต่ำต้อย
ไม่ทรงบดขยี้ เขี่ยทิ้ง … ผู้อ่อนแรง ไร้ประโยชน์
ไม่ทรงทอดทิ้ง ทำร้าย … ดั่งคนไร้ค่า
>> แต่ทรงช่วยชุบชีวิต รื้อฟื้นใหม่กลับสู่สิ่งดีๆ
>> แต่ทรงเป็นป้อมปราการ ที่พักพิง ให้ปลอดภัยและหลับสบาย
>> แต่ทรงทำให้คนอ่อนแอกลับเข้มแข็ง คนยากจนกลับมั่งมี
>> แต่ทรงมอบพระสัญญาเป็นตราประทับ เครื่องประกันว่าทรงอยู่ด้วย
>> แต่ทรงโอบอุ้ม และโอบกอด ครอบครองด้วยรักไร้เงื่อนไข
>> แต่ทรงพากลับมาที่กางเขน ที่ๆ ทรงกระทำสำเร็จแล้ว เพื่อชนทั้งปวง***

ข้าแต่พระเจ้า…
ชีวิตมีค่า << เพราะทรงไถ่
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ << ที่กางเขน
ชีวิตก้าวต่อไป << ด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ชีวิตไปถึงความไพบูลย์ << ตามมรรคาของพระคริสต์
ชีวิตพลิกฟื้น << เพื่อประกาศเกียรติของพระองค์

โอ้… ผู้เล็กน้อยเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้บอบช้ำเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้สิ้นหวังเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้ไร้หนทางเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้โดดเดี่ยวเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้ขลาดกลัวเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้พ่ายแพ้เอ๋ย!!!
โอ้… ผู้วิ่งหนีเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้ไร้ค่าเอ๋ย!!!
โอ้… ผู้สิ้นเนื้อประดาตัวเอ๋ย!!!
โอ้… ประชาชาติเอ๋ย!!!

***จงจำไว้ว่า…
“ไม้อ้อที่ช้ำแล้วจะไม่ทรงหัก ไส้ตะเกียงที่ริบหรี่ก็ไม่ทรงดับ”
จงยึดพระสัญญานี้ไว้ และมั่นคงต่อไป
จงแสวงหาการช่วยกู้ อย่างสุดใจ
จงนอนลง และวางภาระที่หนักอึ้งไว้ แทบพระบาทที่กางเขน
จงลุกขึ้นอีกครั้งด้วย ความหวังใหม่
จงเชื่ออีกครั้ง ด้วยประสบการณ์ การเยียวยา
จงรักสุดใจอีกครั้ง ด้วยหัวใจที่รับการเติมเต็มจากพระบิดา

ข้าแต่พระเจ้า….
ขอบพระคุณทรงเห็นค่าคนเล็กน้อย
ทรงโอบกอดคนที่โลกว่า…”ไร้ค่า”
ทรงพลิกฟื้นคืนสู่สิ่งดีที่จัดเตรียมไว้
ทรงทลายกำแพงความยโสของซาตานให้ล้มลง ด้วยการสวมชีวิตใหม่
ทรงสวมทับสง่าราศีแทนความล้มเหลว
และบัดนี้ ทั่วทั้งแผ่นดิน จะได้เห็นถึง พระเมตตาของพระองค์***

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‪‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-10-15

 

 

0Shares