คำอธิษฐาน‬ :: ‪ไม่ขอมีส่วนกับความอธรรม‬

By | 2015/12/11

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรม
ทรงปราศจากไร้ซึ่งมลทินบาป
ทรงใส สะอาด บริสุทธิ์ กว่าดวงอาทิตย์
ทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
ทรงปรากฏแจ้งแก่ทุกสายตาได้ประจักษ์อย่างแจ่มชัด

ข้าพระองค์และครัวเรือน…>>
> ไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆ กับความอธรรมทั้งสิ้น
> ไม่ขอเปิดประตู แง้มความคิด ให้ความอธรรมเข้ามาใกล้
> ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายแม้สักนิด
> ไม่ขอมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ขัดน้ำพระทัยพระบิดา
> ไม่ขอเข้าร่วม ไม่เข้าข่าย ไม่เข้าใกล้ ความอธรรม
> ไม่อนุญาติให้สิ่งอธรรม การอธรรม เข้าย่างกาย แม้สักนิด

<< จะขอยืนอยู่ฝ่ายพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์
<< จะขอรักษาใจ กาย วิญญาณจิต ให้บริสุทธิ์ ด้วยการชำระใหม่
<< จะขอสงวนวิถีทาง ที่เท้าต้องย่างก้าว
<< จะขอยึดให้มั่น ถึงความบริสุทธิ์บนกางเขน
<< จะขอติดตามพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม
<< จะขอถ่อมใจลง รับการชำระใหม่ ทุกๆ วัน

ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ ไร้มลทิน
เพราะพระองค์ทรงปราศจากตำหนิ บาปไร้สิ้น
เพราะพระองค์ประทับนั่งบนบัลลังค์บริสุทธิ์
เพราะพระลักษณะเด่นชัด คือ … บริสุทธิ์
เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

ขอทรงชำระข้าพระองค์และครัวเรือนให้หมดจด >> ด้วยโลหิตบนกางเขน
ขอทรงปกป้องจากมลทินบาป >> ด้วยการปกคลุมจากพระสิริ
ขอทรงสร้างให้งดงาม ดั่งเจ้าสาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง >> ด้วยไฟแห่งการเจิม
ขอทรงสงวนและซ่อนไว้จากการอธรรมที่ล่อลวง >> ด้วยปราการแห่งการปกป้อง
ขอทรงให้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ >> ด้วยการทรงเรียก
ขอทรงช่วยให้รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ไว้ได้ >> ด้วยการช่วยเหลือจากทูตสวรรค์
ขอทรงให้ตาได้เห็น หูได้ยิน มือได้สัมผัส >> ต่อพระองค์ผู้บริสุทธิ์

โอ้… การอธรรมเอ๋ย!!!
ขอสั่งว่า >> “เจ้าไม่มีสิทธิ์ส่วนใดๆ ในชีวิต”
ขอประกาศว่า >> “เจ้าไม่สามารถเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าและครัวเรือน รวมถึงสิ่งครอบครองในมือและญาติมิตร”
ขอสั่ง >> “ปิดประตูทุกๆ บาน ไม่ให้เจ้าเข้ามาได้”
ขอสั่งว่า >> “จงออกไปให้ไกลห่าง ดั่งตะวันออกกับตะวันตก”
ขอประกาศตนแน่ชัดว่า >> “ข้าพเจ้าและครัวเรือน รวมทั้งทุกสิ่งที่ข้องเกี่ยวในชีวิต… ขอยืนอยู่ฝ่ายพระคริสต์” ***

อธิษฐาน‬ ‪ป่าวประกาศ‬ ในพระนาม ‪พระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-11-25

 

 

 

0Shares