คำอธิษฐาน‬ :: ‪เพื่อผู้หลงหาย‬

By | 2016/02/29

“ข้าแต่พระเจ้า… พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์
ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อแผ่นดินโลก
ทรงสำแดงความรักมั่นคงที่กางเขน เพื่อนำการคืนดีสู่มวลมนุษย์
ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงนำ และอวยพร

โอ้… มนุษย์เอ๋ย!!!
เหตุไฉนหรือ??? มนุษย์จึงหลงไป
หลงไปจาก << พระคุณความรักแสนมั่นคง
หลงไปจาก << พระเมตตาที่มอบให้
หลงไปจาก << ทางนิรันดร
หลงไปจาก << ความหวานชื่นในองค์พระวิญญาณฯ
หลงไปจาก << ความล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
หลงไปเพียง >> เพราะเงินตราที่มอดกินได้
หลงไปกับ >> ชื่อเสียง เกียรติยศ เพียงชั่วคราว
หลงไปกับ >> ระบบโลกที่ยั่วยวน และแก่งแย่ง
หลงไปอยู่ >> ในที่ๆ มืดมิด ไร้ความหวัง
หลงไปกับ >> ความสุขของเนื้อหนังแค่ชั่วคราว
หลงไปเพียง >> เพราะใครบางคนไม่สมบูรณ์

ข้าแต่พระเจ้า… ผู้มีพระทัยกลับคืนดี
ขอโปรดเมตตานำทางผู้หลงไปให้กลับมา
ให้ได้สัมผัสรักมั่นคงอีกสักครา
ให้รู้ว่า พระบิดา รอคอย ด้วยการต้อนรับ
ให้รู้เห็นว่า แผ่นดินของพระเจ้านั้นแน่นอน
ให้ประจักษ์ต่อผู้คนอย่างแตกต่างซึ่งการรับพระพร
ให้ได้รับการเติมเต็ม ใจที่ขาดหาย

โอ้… บรรดาผู้อ่อนกำลังเอ๋ย!!!
ขอจงมั่นใจ ; ในพระองค์ผู้ทรงรัก
ขอจงรู้ไว้ว่า ; “ไม่ทรงทอดทิ้ง”
ขอจงสวมใจกล้า ; หันกลับมาพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอจงถ่อมใจลง ; เพื่อรับการรื้อฟื้นกลับสู่สภาพอันดี
ขออย่าปล่อยตัว ; ให้เนื้อหนังกัดกินจนอ่อนแรง
ขอจงมีใจสู้ ; รับกำลังจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ขอจงหันกลับมา ; สู่อ้อมกอดของพระบิดา

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงเสริมกำลังผู้อ่อนแรง
ขอทรงสำแดงความรักเมตตาไม่หยุดหย่อน
ขอทรงให้ทูตสวรรค์ล้อมรอบคอยช่วยเหลือ
ขอทรงใส่ใจกล้า ให้ลุกขึ้น
ขอทรงให้อภัยความผิดพลาด พลั้งเผลอและบาปผิด
ขอทรงชำระ และรื้อฟื้น ด้วยพระโลหิตที่กางเขน
ขอทรงห่มด้วยเสื้อคลุมแห่งการเริ่มต้นใหม่
ขอทรงปกคลุมด้วยพระสิริความมั่นคง
ขอทรงเปลี่ยนใจใหม่ให้แก่ผู้กลับมา

อธิษฐานวิงวอน‬ ‪ร้องทูลต่อพระเจ้า‬ ใน ‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2016-02-29

 

 

 

0Shares