คำอธิษฐาน‬ :: ‪เดินไปข้างหน้า‬

By | 2016/01/07

“ข้าแต่พระเจ้า…
~ ยิ่งวันคืนผ่านล่วงไป… ยิ่งเห็นพระพรที่ล้นไหล
~ ยิ่งสิ่งต่างๆ แปรเปลี่ยนไป… ยิ่งเห็นความมั่นคงนิรันดรของพระองค์
~ ยิ่งสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน… ยิ่งได้เห็นการขับเคลื่อนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
~ ยิ่งจำกัด… ยิ่งได้เห็นอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่
~ ยิ่งโดดเดี่ยว… ยิ่งอบอุ่นในอ้อมกอดของพระบิดา
~ ยิ่งนับวัน… ยิ่งต้องนับพระพร เพื่อไม่หลงลืมพระคุณ
~ ยิ่งเป็นวันนี้… ยิ่งต้องก้าวไปข้างหน้า เพื่อรับพระสัญญา

ข้าแต่พระเจ้า…
ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร
ผู้ทรงตั้งการดีไว้
ผู้ทรงสัญญาอย่างเด่นชัด
ผู้ทรงสัจจริง ไม่แปรเปลี่ยน
ผู้ทรงเรียกให้เดินไปข้างหน้า
ผู้ทรงรอคอยอยู่เบื้องหน้า บัลลังค์แห่งชัยชนะ
ผู้ทรงนำ แต่ละก้าว ดั่งเสาเมฆและเสาเพลิง
ผู้ทรงนำย่างก้าว ดั่งโคมส่องเท้า
ผู้ทรงเคียงข้างทุกเวลานาที
ผู้ทรงรับรองตามพระสัญญา
ผู้ทรงสนับสนุนในทุกทาง
ผู้ทรงช่วยในทุกความอ่อนแอและพลาดพลั้ง
ผู้ทรงรื้อฟื้นสู่สิ่งดีแต่แรกเริ่ม
ผู้ทรงเยียวยาและรักษา ยามบาดเจ็บ
ผู้ทรงประคองและช้อนรับ ยามหกล้ม
ผู้ทรงเสริมแรง ยามอ่อนล้าหรือท้อแท้
ผู้ทรงใส่ดวงใจใหม่ ยามหมดหวัง
ผู้ทรงเป็นแสงส่องนำทาง ยามมืดมิด
ผู้ทรงตรัส ยามงุนงง ไร้ทิศทาง
ผู้ทรงเป็นสหายเลิศ ทุกเวลา
ผู้ทรงรู้ สัพพัญญูในทุกสิ่ง
ผู้ทรงไม่มองข้ามความต้องการ ปรารถนา
ผู้ทรงเป็น นามว่า “เราเป็น” ในชีวิต
ผู้ทรงสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ ในพระกร
ผู้ทรงมีเอกสิทธิ์ สิทธิ์ขาด ที่ทรงธรรม
ผู้ทรงถือตาชั่งที่เที่ยงตรง
ผู้ทรงเปิดทางให้เดิน ทำทางให้ราบเรียบ
ผู้ทรงเป็นปราการปกป้องจากศัตรู
ผู้ทรงมอบชัยชนะไว้ในมือ ของผู้ที่เชื่อฟัง
ผู้ทรงประทานบำเหน็จ พระพร อย่างเต็มล้น
ผู้ทรงเรียก ให้เดินหน้าต่อไป… “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์”

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงเสริมกำลัง เพื่อเดินหน้าอย่างเต็มสูบ
ขอทรงเจิมปัญญา เพื่อทุ่มเททุกสิ่งหมดหน้าตัก
ขอทรงเติมความมั่นใจ เพื่อย่างก้าวที่มาดมั่นไปข้างหน้า
ขอทรงเทฤทธิ์อำนาจลงมา เพื่อชัยชนะในหนทางข้างหน้า

โอ้… บัดนี้
ขอทรงช่วยให้ทางข้างหน้าราบและเรียบ
ขอทรงจัดการศัตรูให้พ่ายหนี
ขอทรงให้อาวุธ ครบมือ ด้วย…
~ ความเชื่อ
~ ความหวังใจ
~ ความรัก
~ พระคำ
~ พระสัญญา
ขอทรงเคียงข้างทุกๆ ก้าว ก็มั่นคง

…เพราะว่าแม้ทางที่ยาก ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเท้าให้ก้าวไปข้างหน้ากับพระคริสต์ได้…แม้แต่น้อย…

โอ้… บัดนี้!!!
*จงลุกขึ้นเถิด
*จงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิด
*จงเชื่อและวางใจเถิด
*จงก้าวไปข้างหน้าเถิด
ด้วยว่า ทรงเรียก” ให้ก้าวไปข้างหน้า”

อธิษฐานวิงวอน‬ ‪‎ป่าวประกาศพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-12-28

 

 

 

0Shares