คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิด‬

By | 2015/09/24

“โอ้….ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย
จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังและความคิด
จงอย่าปันใจให้สิ่งใด
จงอย่าแบ่งใจให้ใครอื่น
จงอย่าให้ใจกับสิ่งแค่ชั่วคราว
จงอย่าหันใจหนีไปจากพระบัญญัติ
จงอย่ามอบใจให้พระอื่น รูปเคารพ

ข้าแต่พระเจ้า…
พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว
พระองค์ผู้ทรง ; ดำรงอยู่นิรันดร
พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงรักอันแสนมั่นคง
พระองค์ผู้ทรง ; สำรวจและชันสูตรจิตใจ วิญญาณ ภายใน
พระองค์ผู้ทรง ; สัพพัญญู
พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงพระเมตตา พระคุณ ไม่ขาดสาย
พระองค์ผู้ทรง ; เคียงข้างทุกเวลา
พระองค์ผู้ทรง ; อยู่สูงเหนือความเข้าใจ (อันจำกัดของมนุษย์)
พระองค์ผู้ทรง ; รักษาทุกพระสัญญา
พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระผู้เลี้ยงแสนดีเลิศ
พระองค์ผู้ทรง ; ล้อมรอบบุตรพระองค์ด้วยพระสิริ
พระองค์ผู้ทรง ; ให้โอกาสกลับใจใหม่ทุกเวลา
พระองค์ผู้ ; ไม่เคยทอดทิ้ง เบือนพระพักตร์จากผู้ชอบธรรม
พระองค์ผู้ทรง ; ค้ำชูบุตรที่รัก
พระองค์ผู้ทรง ; ปราบศัตรูใต้พระบาท
พระองค์ผู้ทรง ; นามว่า “เราเป็น”
พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าและครัวเรือน***

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอให้วันคืนของข้าพระองค์ >> ยิ่งเพิ่มพูนรักพระคริสต์
ขอให้วิถีทางแต่ละก้าว >> เพื่อลงลึกในรักอัศจรรย์ของพระบิดา
ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ >> นำไปสู่ความแนบแน่นในสัมพันธ์รักพระวิญญาณองค์แสนหวาน
ขอให้ประสบการณ์ >> นำการเติมเต็ม ความล้ำลึก ในรักไร้เงื่อนไขของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ขอมอบถวายแด่พระเจ้า ทั้งกาย ใจ วิญญาณจิต
ขอรักพระเจ้าอย่างสุดจิต สุดใจ สุดกำลังและความคิด
ขอกลับใจ…บ้างหลงลืม บ้างหลงทาง บ้างห่างหาย
ขอทรงช่วยยามอ่อนล้า ตกหล่นไป
ขอทรงเมตตาพะยุงสู่รักดั้งเดิม
ขอปกป้องไม่ให้หลงไปจากทางแห่งพระคุณ
ขออย่ายอมให้โลกกลืนกิน คนของพระเจ้า

โอ้….อิสราเอลเอ๋ย!!!
โอ้….ประชากร คนของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงระแวดระวังทางให้ดี…
จงรักษาใจไว้ให้มั่น…
จงเพ่งมองที่พระพักตร์…
จงจดจ่อที่พระคำของพระองค์…
จงอย่าละสายตาจากพระผู้เป็นเจ้า…
จงอย่าละเลยการกลับใจใหม่…
จงอย่าเมินเฉยต่อเสียงตรัสภายในใจ…
จงเพิ่มพูนความรักพระเจ้าด้วยสุดใจ…
จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสิ้นสุด ดวงใจ…
จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสิ้นสุด กำลัง…
จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสิ้นสุด วิญญาณ…
จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสิ้นสุดความคิด…
เพราะพระเจ้าของเจ้ามีนามเดียว***…

อธิษฐาน‬ ‪‎ป่าวประกาศ‬ ‪‎รักพระคริสต์‬ ใน ‪พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 


2015-09-20

 

 

 

0Shares