คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักบัญญัติของพระเจ้า‬

By | 2015/10/28

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงสอน ; ความล้ำลึกแห่งพระบัญญัติ
ขอทรงสร้าง ; ตามแบบถ้อยคำ ตรัสว่า “ดียิ่งนัก”
ขอทรงนำ ; ให้ลึกยิ่งขึ้นในความเข้าใจบัญญัติสอน
ขอทรงสวมทับ ; พระปัญญาของพระองค์ที่ภายใน

ด้วยว่า… พระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญ
ด้วยว่า… ทรงมอบให้จากพระหัตถ์ จากเบื้องบน
ด้วยว่า… ล้ำค่าใช้นำทางทุกย่างก้าว
ด้วยว่า… ทรงสำแดงพระปัญญาไว้ในนั้น
ด้วยว่า… น้ำพระทัยพระบิดาได้เปิดเผยที่บัญญัติ

ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงโอบกอด ; พระบัญญัติดั่งจี้ห้อยคำ
จงเหนี่ยวรั้ง ; พระคำไว้กับตัวทุกค่ำเช้า
จงยึดไว้ให้มั่น ; ถึงพระดำรัสสอนและสั่ง
จงพากเพียร ; หมั่นศึกษา ลิ้มรสพระคำ
จงใคร่ครวญ ; คำนึงหาทั้งเช้าเย็น
จงภาวนา ; ถึงพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน
จงเลือกทาง ; ที่บัญญัติระบุไว้อย่างชัดเจน

โอ้… ผู้ที่รักพระบัญญัติของพระเจ้าเอ๋ย!!!
ข้าแต่พระเจ้า….
ขอโปรดทรงอวยพร
ให้ได้กินแต่สิ่งดี
ให้พืชพันธุ์ สมบูรณ์ และเกิดผล
ให้ฝนชุกทั้งต้น และ ปลายฤดูกาล
ให้พระพรท่วมท้น เต็มพื้นที่ที่ก้าวย่าง
ให้ขยายพื้นที่การอวยพรออกทั้ง 8 ทิศ
ให้ศัตรูต้องถูกเหวี่ยงออกไปและล้มลง
ให้ปลอดภัย เมื่อเดินตามพระบัญญัติอย่างมั่นคง

โอ้… อิสราเอลเอ๋ย!!!
โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
โอ้… บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย!!!
จงรักพระบัญญัติไว้เป็นดั่งสัญลักษณ์คนของพระเจ้า
จารึกไว้ ที่แผ่นดวงใจ ให้โดดเด่น
ท่องจำไว้ ไม่ให้ขาด ตก หรือ หล่นหาย
ยึดเอาไว้ เพื่อจะไม่หลงไปในโลกอันล่อลวง
จงเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า
หมั่นใคร่ครวญ เพื่อเดินตามอย่างสุดใจ
เพียรศึกษา เสริมเพิ่มเติม ความรู้ที่มีให้สดใหม่
ภาวนา ข้อพระคำ จนกลายเป็นอัศจรรย์แก่ชีวิต

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอบพระคุณทรงมอบพระบัญญัติไว้
ทั้งนำ ปกป้อง ทรงพลัง ฤทธิอำนาจ และรับรอง
ขอทรงประทานพรลงมายังผู้ที่ยึดพระบัญญัติด้วยสุดใจ สุดกำลัง

‪‎อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-10-26

 

 

 

 

0Shares