คำอธิษฐาน‬ :: ‪พระคริสต์นำการคืนดี‬

By | 2016/02/22

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเริ่มต้นความสัมพันธ์ดี
ขอบพระคุณทรงยามวายพระชนม์บนกางเขน เพื่อปวงมนุษย์
ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บิดากับบุตร
ทรงนำการคืนดีกลับมาสู่ > พี่น้อง ชาย หญิง
ทรงนำการคืนดีกลับมาถึง > เพื่อนพ้อง และญาติมิตร
ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บ้านเรือน ทุกหนแห่ง
ทรงทลายกำแพงแห่ง > ความบาดหมาง และหมางเมิน
ทรงนำเราทั้งหลายกลับมาสู่ >> พระที่นั่ง องค์พระบิดา

ข้าแต่พระเจ้า…
ด้วยโลหิตบนกางเขน : การคืนดีจึงกลับคืน
ด้วยความรักของพระเจ้า : ทรงรักษาส่วนที่บาดเจ็บ
ด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่น : ทรงเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
ด้วยทรงใส่พระทัย : จึงรื้อฟื้นการคืนดีให้มนุษย์
ด้วยพระเมตตา : ทรงลงมาบังเกิด เพื่อนำการคืนดีมายังโลก
ด้วยทรงระลึกถึงพระสัญญา : ทรงรักษาด้วยพระลักษณะทรงสัจจริง
ด้วยการวายพระชนม์บนกางเขน :: ได้ทำลายกำแพงสูงที่ขวางกั้นการคืนดี
ด้วยน้ำพระทัยที่งดงาม : ทรงเรียกเราทั้งหลายให้คืนดีกันและกัน

โอ้… สันติสุขเอ๋ย!!!
จงเอ่อล้น ท่วมท้น ผืนแผ่นดิน
จงหลั่งไหล เข้าสู่หัวใจ ทุกๆ ดวง
จงเยือนผู้ที่รักสงบ ด้วยการคืนดี
จงเข้าไปในเรือนของผู้ที่วางความบาดหมางลง
จงสัมผัส ทุกๆ ดวงใจ ด้วยสันติสุขที่เต็มล้นปรี่

โอ้… ปวงมนุษย์เอ๋ย!!!
พระคริสต์นำการคืนดีมาถึงที่
ด้วยนาม “เยซู” ทรงหยิบยื่น สันติสุขการคืนดี
จงรับเอาความสุขนั้นไว้เป็นของตน ด้วยการหันกลับมาหาพระเจ้า

กลับมา… กลับมาเถิด มนุษย์เอ๋ย!!!
กลับมา… หาองค์พระบิดา ทางพระคริสต์
กลับมา… รับเอาสันติสุข เข้าไว้ในเรือน
กลับมา… สู่ที่นั่งแห่งผู้รับพร
กลับมา… คืนดี กับพระบิดา ทางพระบุตร
กลับมา… ด้วยกำลังจากองค์พระผู้ช่วย
กลับมา… หา พระบิดาที่ทรงรอคอยอย่างจดจ่อ

บัดนี้การคืนดีปกคลุมโลกด้วยโลหิตของพระคริสต์แล้ว

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2016-02-22

 

 

0Shares