คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอนำย่างเท้าให้จำเริญขึ้น‬

By | 2015/04/15

ข้าแต่พระเจ้า…

ขอทรงนำย่างเท้าแต่ละก้าว
ขอทรงสร้างจากเด็กน้อยให้เติบใหญ่
ให้รู้ถึงน้ำพระทัย และแผนการณ์อันล้ำลึก
ให้บรรลุความเข้าใจ ความรู้ในพระคำ
ให้ย่างเท้าก้าวอยู่ในแผนการณ์น้ำพระทัย

พระองค์เจ้าข้า…
จากเท้าเล็กๆ ค่อยๆ โตขึ้นทีละน้อย…
ล้มลุกคลุกคลาน สะดุดบ้าง ไม่เป็นไร…
ขอเพียงแค่ทรงสอน… ให้มากขึ้น
ขอเพียงทรงเพิ่มเติม… ทีละอย่าง ที่ขาดอยู่
ขอเพียงทรงฝึกเท้าให้มั่นคง… ในมรรคาของพระองค์
ขอเพียงรักษาวิถีที่ชอบธรรมไว้ได้ก็เพียงพอ…
ขอเพียงทรงจูงมือ ประคองไว้…
…แม้ล้มลง : ก็จะลุกขึ้น ทุกๆ ครา
…แม้บาดเจ็บ : ขอทรงเยียวยาให้หายเร็ว
…แม้โง่เขลา : ขอทรงสอน ความเข้าใจอันล้ำลึก
…แม้บกพร่อง : ขอทรงให้โอกาสได้แก้ไข
ขอทรงสร้างให้มั่นคงและเติบโต…
ให้ทุกวันคืน เช้าค่ำ เติบโตขึ้น…
ให้จำเริญในวิถีทางอันชอบธรรม…
ให้เกิดผล สิ่งที่หว่าน 30 เท่า 60 เท่า และ 100 เท่า…

โอ้… บัดนี้
ขอทรงสร้างให้มั่นคงเถิด…
ขอทรงเริ่มสิ่งต่อไปให้ใหญ่ขึ้น… เพื่อขยายศักยภาพ
ขอทรงขยายขีดจำกัด … แม้ต้องอดทน เรียนรู้
ขอทรงเพิ่มขีดความอดทน … ด้วยพระคุณทรงช้อนรับ
ขอทรงช้อนรับ … สิ่งทรงนำ และตรัสสั่ง
ขอตรัสสั่ง … แต่ละย่างก้าว ให้เป็นไปตามน้ำพระทัย
ขอให้น้ำพระทัยสมบูรณ์ … สร้างชีวิตให้เติบโต
ขอให้เติบโต … ในความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก
ขอความรักของพระคริสต์ … โอบกอด อุ้มชู ทุกๆ ก้าว
ขอให้ทุกๆ ก้าว … โตขึ้น และโตขึ้น

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ข้าพระองค์ ถ่อมลง เพื่อเรียนรู้
รับความเข้าใจใหม่จากพระองค์
บัดนี้ขอจำนนโดยสิ้นเชิง ต่อพระพักตร์
เมื่อทรงนำเข้าสู่กระบวนการสร้าง ให้เติบใหญ่
ขอทรงเสริมกำลัง ให้มากขึ้น เพื่อผ่านได้ อย่างมีชัย
บัดนี้ถึงเวลาต้องโตขึ้นอีกวาระ
ขอทรงช่วยดั่งที่ผ่านๆ มา
บัดนี้พร้อมแล้ว สำหรับ ก้าวต่อไป
ขอทรงเทพระพรตามสัญญาที่ทรงตรัส

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พร้อมครัวเรือน
พร้อมจะก้าวตามทรงนำทุกประการ ด้วยใจเชื่อฟัง
แม้ไม่ได้มีพร้อม ครบทุกสิ่ง
แต่ที่พร้อมจ่ายออก คือ ‪#‎ใจยอมจำนน‬
…เพื่อจะได้มีตราประทับแห่งการทรงสร้างชีวิตในทุกๆ ย่างก้าว
…เพื่อจะเป็นดั่งเจ้าสาวแสนงดงาม
…เพื่อจะเป็นเพชรล้ำค่าในพระหัตถ์
…เพื่อจะเป็นเด็กน้อยที่เติบโต
…เพื่อจะเป็นผู้ที่สมควรแก่บำเหน็จรางวัล มงกุฎงาม
…เพื่อจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์
…เพื่อให้พระเกียรติทั้งสิ้นมีแด่พระองค์แต่นามเดียว
…เพื่อให้การอวยพรเทลงมาจากฟ้าสวรรค์สู่ครัวเรือน

อธิษฐานวิงวอน‬ ต่อพระนาม‎พระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‎เอเมน‬”

 

30/03/2015

0Shares