คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอทรงซ่อนข้าไว้‬

By | 2015/02/17

“♣ ข้าแต่พระเจ้า….
♣ ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ … ใต้ปีกแห่งพระคุณอันแข็งแกร่งของพระองค์
♣ ขอทรงซ่อนไว้ … ใต้ร่มเงาแห่งความรักอันแสนชื่นใจ ให้ได้พักพิงนิ่งสงบ
♣ ขอทรงซ่อนไว้ … ในเกราะกำบังอันเข้มแข็ง ไม่มีใครหรือสิ่งใดอาจทำลายได้
♣ ขอทรงซ่อนไว้ … ในพระสิริ ทอสาดแสงทะลวงใจ ความหวังใหม่
♣ ขอทรงซ่อนไว้ … อย่างมิดชิดเพื่อพระองค์แต่นามเดียว

♥ พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ธรรมและเที่ยงตรง….
♥ ขอทรงปกคลุมข้าพระองค์ให้มิดจากสายตาของศัตรู
♥ ขอทรงเก็บซ่อนไว้ให้ห่างจากการมุ่งร้าย และปองร้าย
♥ ขอทรงแอบซ่อนไม่ให้ความชั่วร้ายค้นหาข้าพระองค์เจอ… ทั้งจากคน สถานการณ์ วิญญาณชั่ว
♥ ขอทรงปิดไว้ให้พ้นจากแผนการณ์อันคดโกง และแย่งชิง

♠ โอ้…. พระองค์เจ้าข้า
♠ เมื่อข้าพระองค์ซ่อนตัวในพระองค์ …
♠ ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้ : ขับไล่ ทำลาย ทุกสิ่งที่มุ่งร้าย
♠ ขอทรงโอบกอด : ด้วยความหวงแหนดั่งแก้วตาและดวงใจ
♠ ขอทรงอย่ายอม : ให้ศัตรูเข้าใกล้ สักทางเดียว
♠ ขอปิดทุกประตู : ทุกช่องทางการล่อหลอก ล่อลวง โจมตี และรบกวน
♠ ขอทรงรักษา : สิ่งที่ควรเป็นของข้าพระองค์และครัวเรือนไว้
♠ ขอทรงสวงน : สิ่งดีที่ทรงจัดเตรียมไว้ เพื่อมอบแด่ข้าพระองค์ให้ถึงมือ
♠ ขอทรงให้ : กองทัพทูตสวรรค์รอบล้อมทุกมิติ
♠ ขอทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์และครัวเรือน!!!

♦ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงยุติธรรม
♦ ขอทรงลุกขึ้นแก้คดีแทนข้าพระองค์
♦ ขอทรงคืนความยุติธรรมให้อย่างเที่ยงตรง
♦ ขอทรงรื้อฟื้นคืนกลับสู่สภาพอันดี
♦ ขอทรงให้ฟ้าหลังฝน สวยงามยิ่งๆ ขึ้น
♦ เพราะพระสัญญาทรงกอบกู้ ผู้ที่เชื่ออย่างสุดใจ

♥ ข้าแต่พระเจ้า…
♥ เมื่อไร้ที่พึ่ง , ไร้หนทาง , ไร้คำตอบ… ขอทรงเป็นที่พึ่งเดียว เป็นหนทางเดียว และเป็นคำตอบเดียวแด่ข้าพระองค์

∞ โอ้…พระองค์เจ้าข้า
∞ ขอให้เสียงการร้องทุกข์ไปถึงพระเนตรพระกรรณของพระองค์…
∞ ขอทรงเสด็จมา … เพื่อคืนความชอบธรรม แด่ผู้ถูกทำร้าย
∞ ขอทรงปรากฏ … พระองค์เองผ่านพระคุณซ้อนพระคุณ
∞ ขอทรงนำชัย … ผ่านพระพรซ้อนพระพร ไหลลงมาอย่างท่วมท้น และเร็วไว
∞ ขอทรงขนาบ … ทั้งสิ้นใต้พระบาทให้แก่ผู้ชอบธรรม
∞ ขอกำลังทวีคูน … เต็มล้นด้วยพระปัญญา เพื่อผ่านพ้นไปอย่างดีรอบคอบ
∞ ขอทรงทำ … ให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพระองค์

ขอมอบทางทั้งสิ้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ‪นามเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

2015-02-14

 

 

0Shares