คำอธิษฐาน‬ : แม่น้ำของพระเจ้า‬

By | 2015/08/13

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงให้แม่น้ำของพระองค์หลั่งไหลลงมา…
แม่น้ำแห่งการรักษาให้กลับคืน..
แม่น้ำแห่งการฟื้นฟูชีวิตใหม่…
แม่น้ำแห่งความชื่นฉ่ำแก่วิญญาณจิต…
แม่น้ำแห่งความสมบูรณ์แก่กายเนื้อ…
แม่น้ำแห่งความสันติแก่ดวงใจ…
แม่น้ำแห่งการเยียวยาไหลลงมา…
แม่น้ำแห่งความอิ่มหนำแก่ชีวิต…
แม่น้ำแห่งความสดชื่นรดความหวังใจ…
ขอโปรดเทรดลงมาด้วยแม่น้ำของพระเจ้า…

ขอสายน้ำพัดพาสิ่งใหม่ให้บังเกิด
ขอธารแห่งพระพรพัดพานำสิ่งดีมาถึงโดยเร็วพลัน
ขอลำธารไหลเชี่ยวด้วยแรงผลักแห่งฤทธา
ขอเสียงของน้ำทำให้ใจได้สงบและพักพิง
ขอชุบชีวิตดั่งทรงระบายลมปราณ
ทุกสิ่งๆ ส่งเสียงขับขาน สรรเสริญแด่พระผู้สร้าง

ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลสู่ >> พระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์
ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลเข้าสู่ >> ทุกหัวเมือง
ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลลงสู่ >> ทุกชายคาครัวเรือน
ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลไป >> ทุกๆ พื้นที่

ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดฟังและทรงช่วย
เปลี่ยนความเหือดแห้ง 》 เป็นความชุ่มชื่น
เปลี่ยนความเศร้าโศก 》 เป็นความชื่นบาน
เปลี่ยนความเจ็บป่วย 》 ด้วยการรักษา
เปลี่ยนความทุกข์ใจ 》 ด้วยการเยียวยา
เปลี่ยนความกันดาร 》 เป็นคานาอัน
เปลี่ยนความขาดแคลน 》 เป็นความมั่งคั่ง
เปลี่ยนความอ่อนแอ 》 เป็นความเข้มแกร่ง
เปลี่ยนความกลัว 》 เป็นความกล้าหาญและเข้มแข็ง
เปลี่ยนความโลเล 》 เป็นความมั่นคงดั่งศิลา
เปลี่ยนใจหดหู่ 》 ด้วยใจใหม่
เปลี่ยนความคิดแง่ลบ 》 ด้วยความคิดใหม่
เปลี่ยนความจำกัด 》 ด้วยฤทธานุภาพ
เปลี่ยนสิ่งอนิจจัง 》 เป็นนิรันดร

เสียงของสายน้ำ ; ทำให้ได้พักและสงบ
เสียงของนกกา ; ทำให้ได้เห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้า
เสียงของสายลม ; ทำให้ได้สัมผัสถึงความสบายใจ
เสียงของสรรพสิ่ง ; ต่างแซ่ซ้อง สรรเสริญ พระผู้สร้าง

ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลลงมายังแผ่นดินโลก

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‎เอเมน‬”

 

2015-08-05

 

 

0Shares