คำอธิษฐาน‬ : เนื่องใน‎วันอีสเตอร์‬

By | 2015/04/15

ข้าแต่พระเจ้า… ‪#‎ผู้ทรงพระชนม์อยู่‬

ความตายไม่อาจมีชัยเหนือพระองค์***
ชัยชนะบังเกิดแก่คนทั้งปวงที่เชื่อและวางใจ***
อุโมงค์ว่างเปล่ายืนยันการเป็นอยู่ของพระองค์***
ชัยชนะนิจนิรันดรสำแดงแก่คนทั้งปวง***
ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเราบนไม้กางเขนทรงรับความอับอาย เพื่อเราทั้งหลายจะรอดปลอดภัย***
ทรงฟื้นขึ้น เพื่อมอบชัยชนะและฤทธิ์เดชแก่ผู้เชื่อ***

ทรงไถ่ : จากบาปผิด ชำระทั้งสิ้นให้หมดจด
ทรงหยิบยื่น : โอกาสเริ่มต้นใหม่ให้เสมอ
ทรงช่วยกู้ : ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคุณ
ทรงกระทำสำเร็จแล้ว : บนกางเขน
ทรงใส่อาวุธ : แห่งชัยชนะด้วยฤทธาบนกางเขน
ทั้งโรคภัย ความบาปผิด คำแช่งสาป ศัตรูร้าย ถูกขนาบสิ้นซากแล้วบนกางเขน
ทรงเป็นขึ้น : ทำให้เห็นศัตรูร้ายพ่านยับเยิน
ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พร้อมชัยชนะ : เหนือเนื้อหนังทรงรับไว้ด้วนบาดแผล
ทรงไถ่ : ออกพ้นจากบาปทั้งปวง ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต
ทรงคืน : วิถีที่ชอบธรรม เสรีภาพในสัจจะด้วยการไถ่
ทรงทำให้สำเร็จ ครบถ้วน : ด้วยการวายพระชนม์และฟื้นขึ้น
ทรงประกาศชัยชนะ : ด้วยอุโมงค์ที่ว่างเปล่า
ทรงเปิดประตูสวรรค์ : แก่ผู้ที่เข้ามาทางพระคริสต์

สาธุการ… องค์ผู้มีชัย
ขอบพระคุณ ; ความรักทรงสำแดง
ขอบพระคุณ ; ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้าพระองค์
ขอบพระคุณ ; ทรงรับความเจ็บปวดแสนรวดร้าวที่กางเขน
ขอบพระคุณ ; ทรงกระทำให้สำเร็จเพื่อนำปวงชนกลับสู่อกพระบิดา
ขอบพระคุณ ; ทรงทำสิ่งนี้เพื่อข้าพระองค์

ป่าวประกาศชัยชนะร่วมกับพระคริสต์
โห่ร้องให้ดังก้องว่า… “ทรงพระชนม์อยู่”
ประกาศให้โลกรู้ ว่า… “ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์”
สรรเสริญนามพระคริสต์ ว่า… “ผู้นำชัย”
ร้องประกาศถึงการพ่ายแพ้ของศัตรู ว่า…”ชัยชนะของพระคริสต์ทรงฤทธาเหนือสิ่งใด”
ร่วมรับกับพระพรที่ทรงมอบให้ … “ข้าพระองค์และครัวเรือนเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
ทรงทลายปราการศัตรูให้แตกพ่าย และมอบชัยชนะแก่คนของพระองค์
ขอประกาศความเปรมปรีดิ์นิจนิรันดร์

ข้าแต่พระเจ้า…ผู้ทรงพระชนม์
ชัยชนะ >> เป็นของข้าพระองค์
ชัยชนะ >> เหนือเนื้อหนัง ตัณหาโลก
ชัยชนะ >> เหนือความอ่อนแอ
ชัยชนะ >> เหนือศัตรูร้าย โรคร้าย สถานการณ์ร้าย คนร้าย ภัยร้ายทั้งสิ้น
ชัยชนะ >> บังเกิดแก่ทุกส่วนในชีวิต

เพราะทรงพระชนม์อยู่‬ ‎ฟื้นขึ้นจากความตาย‬ อย่างมีชัย
อธิษฐาน‬ ‎ป่าวประกาศชัยชนะ‬ โดย‎นามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน‬”

 

 

06/04/2015

 

 

0Shares