คำอธิษฐาน‬ : ฝูงแกะของพระเจ้า‬

By | 2015/09/07

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้เลี้ยงแสนดีเลิศ
เสียงพระองค์เด่นชัดต่อฝูงแกะ…
ทรงเฝ้าดู ; อุ้มชู แหล่งอาหาร
ทรงเลี้ยงดู ; ให้อิ่มอ้วนพี ด้วยอาหารดี
ทรงจัดเตรียม ; สิ่งดีๆ ไว้ให้พร้อมสรรพ
ทรงประคอง ; รักษา ไม่ให้เจ็บ
ทรงนำทาง ; ให้แกะที่สายตาสั้น
ทรงปกป้อง ; จากฝูงหมาป่า ลอบทำร้าย
***ทรงเป็นผู้เลี้ยง ยอมวายพระชนม์เพื่อฝูงแกะ***

บัดนี้…ขอเป็นแกะที่ฟังเสียงพระผู้เลี้ยง
ยอมทำตาม : เดินตาม ด้วยจดจ่อ
ไม่ฟังเสียงผู้อื่น : แทนพระองค์ พระผู้เลี้ยง
เพราะคุ้นเคย : เสียงชัดเจนของพระองค์
เอนตัวนอนลง : ในทุ่งหญ้าอันสมบูรณ์ที่ทรงจัดเตรียมให้
เดินตามติด : เพราะเสียงพระผู้เลี้ยงที่นำทาง
ปลอดภัยอยู่ : ในทางการทรงนำ

โอ้… พระองค์พระผู้เลี้ยง
ทรงสำแดงความรักอันมั่นคง
ทรงเมตตาด้วยพระคุณที่เปี่ยมล้น
ทรงงดงามอย่างที่สุด นามว่า “พระเมษโปดก”
ทรงยอมวายพระชนม์บนกางเขน เพราะรักไร้เงื่อนไข
ทรงนำการคืนดีกลับมาสู่อกพระบิดา ด้วยโลหิตที่หลั่งออก
ทรงมีชัย ปรากฏชัด จนมารพ่ายหนี
ทรงสำแดงอีกครา ณ เบื้องสูง ฟ้าสวรรค์

สาธุการองค์พระผู้ทรงเลี้ยง…
ขอฟังเสียงพระองค์แต่นามเดียว
ขอเดินตามติดประชิดไม่ให้คลาดจากน้ำพระทัย
ขอมีองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้เลี้ยงที่ประเสริฐ
ด้วยว่า : นามอื่น “ไม่มีทางรอดได้”
ด้วยว่า : ทรงเป็นพระเมษโปดก(ลูกแกะที่บริสุทธิ์และประเสริฐ)
ขอถวายบูชาแด่พระองค์ผู้สมควร

โอ้… บรรดาฝูงแกะของพระเจ้า
เฝ้ารอคอย : ฟังเสียงพระเจ้าของท่านให้เด่นชัด
พึงระวัง : ศัตรูหลอกล่อ ด้วยเสียงอื่น
พึงตระหนัก : อย่าหลงเดินตามไป เพราะสายตาสั้น
หมั่นใคร่ครวญ : เพื่อแยกแยะเสียงพระองค?
อย่าหูเบา ใจง่าย : เพราะเสียงไม่คุ้นเคย
เข้ามาใกล้ : นอนลงในทุ่งหญ้าของพระคริสต์ ย่อมปลอดภัย

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงปกป้อง ; ฝูงแกะของพระองค์จากหมาป่าและมารร้าย
ขอเสริมกำลัง ; แก่นายประตู ผู้เฝ้าดูแลแกะ
ขอทรงล้อมรั้ว ; ด้วยฤทธาของพระองค์ให้ปลอดภัย
ขอทรงให้ทุ่งหญ้า ; เต็มด้วยอาหารดี ไม่มีพร่อง
ขอทรงสอน ; ฝูงแกะให้ฟังเสียงของพระเจ้า
ขอปิดทาง ; ผู้ล่อหลอก ลวงให้หลง
ขอทรงช่วยแกะ ; ที่สายตาสั้น ให้หูกลับชัดเจน
ขอทรงนำ ; ดั่งผู้เลี้ยงทรงนำทาง

โอ้…บรรดาฝูงแกะทั้งหลายเอ๋ย
จงอย่าหลงลืมพระผู้เลี้ยง!!!
จำให้ดี ยึดให้มั่น คือ พระคริสต์!!!
อย่าหลงเดินตามเสียงอื่นที่ไม่ใช่!!!
จงระวังอย่าออกจากการปกป้องของพระเจ้า!!!
จงอย่ายอมให้ใครแทนที่พระองค์!!!
พระผู้เลี้ยงแท้จริง คือ “พระคริสต์”!!!
จำเอาไว้ให้ขึ้นใจ!!!
เมื่อพระองค์ทรงเรียก จงเดินตาม!!!

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอบพระคุณทรงเลี้ยงดู ทรงนำ ทรงปกป้อง ทรงจัดเตรียม อย่างครบบริบูรณ์
ขอบพระคุณทรงมาเพื่อให้ชีวิตอย่างนิรันดร

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

 

 

2015-08-10

 

 

0Shares