คำอธิษฐาน‬ : ความสุขอยู่ในพระเจ้า‬

By | 2015/09/07

“ข้าแต่พระเจ้า…
ในทุ่งหญ้าของพระเจ้าแสนสงบและสดชื่น…
เสรีภาพ ความสุข ต่างล้นปรี่…
ทั้งตื่นเต้น อยากจะใกล้ อยากจะเห็น สิ่งทรงทำ…
วิ่งเล่นไปรอบทุ่งหญ้าของพระเจ้าอย่างเสรี…
ทรงมองดู ทอดพระเนตร ด้วยเมตตารัก…
ทรงประทานให้ด้วยขอบเขตของเสรี…

ข้าแต่พระบิดา…
… เป็นความสุขเต็มล้นออกมาจากภายใน
… ใจล้นปรี่ ด้วยยินดี เมื่อได้อยู่กับพระองค์
… ความสุขล้น ออกทุกด้าน เพราะเต็มล้น
… ความยินดี เบิกบาน ทำให้หยุดเต้นโลดไม่ได้
… ทรงเปิดตา เปิดหู เปิดใจ ด้วยการเปิดเผยน้ำพระทัย
… ทุกๆ สิ่งล้วนตื่นตาตื่นใจ และล้ำลึก

ความสุขแท้ >>> อยู่ในองค์พระเจ้า
เป็นสุขที่ ; โลกไม่อาจมอบให้ได้
เป็นสุขที่ ; โลกไม่อาจเข้าใจได้
เป็นสุขที่ ; ไม่มีใครแย่งชิงไปจากเราได้
เป็นสุขที่ ; ไม่อาจแลกได้ด้วยเงินตราและสิ่งของ
เป็นสุขที่ ; ภายในล้นเต็มเปี่ยมด้วยพลัง
เป็นสุขที่ ; สมบูรณ์ ทั้ง กาย ใจ และวิญญาณ
เป็นสุขที่ ; ไม่ขึ้นกับสิ่งใดๆ หรือ ใครๆ
เป็นสุขที่ ; ได้อยู่กับพระเจ้า
เป็นสุขที่ ; สามารถมีเสรีภาพในทุกสิ่ง
เป็นสุขที่ ; เกินบรรยาย เกินสรรหาคำอธิบายได้ครบถ้วน

: ในแผ่นดินของพระเจ้า = นั้นเปี่ยมสุขและมั่นคง
= ทรงตั้งสิ่งดีๆ และดียิ่งนัก ไร้ตำหนิ เพื่อคนของพระองค์
: ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า = นั้นอุดมและสมบูรณ์
= ทรงมอบพื้นที่ชุ่มชื่น มากหลากหลายด้วย อาหาร และสิ่งดี ให้ดื่มกินและพักผ่อน
: ในลำธารของพระเจ้า = นั้นชุ่มฉ่ำและไหลเชี่ยว
= ทรงเป็นแหล่งน้ำแก่ผู้หิวกระหายให้ได้ดื่มกิน เพื่อจะมีกำลังใหม่
: ในท้องฟ้าของพระเจ้า = นั้นกว้างใหญ่และไพศาล
= ทรงให้สายลมหนุนปีกแก่อินทรีย์และนกน้อยใหญ่ ดั่งที่ทรงหนุนประชากรของพระเจ้าทั้งน้อยใหญ่
: ในแผนการณ์ของพระเจ้า = นั้นสมบูรณ์ไร้ที่ติ
= ทรงให้มีข้าพระองค์และครัวเรือนอยู่ในนั้น เพราะว่าทรงเรียกอย่างเจาะจง

***โอ้….ความสุข เป็นของผู้ที่อยู่ในพระเจ้า***
หาใช่!! เพราะเงินทองและทรัพย์สิน
หาใช่!! เพราะชื่อเสียง เกียรติยศ
หาใช่!! เพราะความสามารถอันโดดเด่น
หาใช่!! เพราะผู้คนรายล้อมมากหน้า
หาใช่!! สิ่งของบนโลกที่แข่งขัน
หาใช่!! เป็นใหญ่กว่าใครอื่น
แต่ทั้งสิ้นพระเจ้าจะประทานให้ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมและสมควร***
เพราะทรงรักและรู้ทุกความเป็นไปอย่างครบมิติ***
ทรงอยู่ฝ่ายผู้ที่ฝังตัวลงในแผ่นดินของพระองค์***
***โอ้….ความสุข เป็นของผู้ที่อยู่ในพระเจ้า***

ความสุขแท้ย่อมมีเสรีภาพ

“แต่นัยน์ตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็น และหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยิน – มัทธิว 13:16”

‎อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‪‎เอเมน‬”

 

2015-08-17

 

 

0Shares