คำอธิษฐาน‬ : ขอทรงปกป้อง‬

By | 2015/09/24

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงส่งทูตสวรรค์ ; รอบล้อมทั้งหน้าหลัง
ขอทรงปกป้องด้วยพระสิริ ; ให้ห่างจากภัยร้าย
ขอทรงเป็นเกราะป้องกัน ; ภัยทั้งปวง
ขอทรงรักษา ; ชีวิตและทรัพย์สิน คนที่รัก
ขอทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ; ไว้เพื่อข้าพระองค์และครัวเรือน
ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ ; จากความมืดที่คืบคลาน
ขอทรงยื่นพระกร ; ช้อนรับไว้ ให้ปลอดภัย
ขอทรงสร้างแนวป้องกัน ; ไว้ให้แข็งแกร่ง

โอ้… บัดนี้
จงเชื่อมั่น!!! ในพระคุณของพระเจ้า
จงวางใจ!!! ในความรักอันมั่นคงของพระบิดา
จงเชื่อ!!! ในพระลักษณะทรงสัจจริง
จงรู้เถิดว่า!!!… เป็นบุตรา บุตรี ที่รักและหวงแหนของพระเจ้า

…แม้หลายสิ่งต้องเป็นไป และเกิดขึ้น
…แต่ขอทรงช่วยให้ผ่านพ้นได้อย่างดี
…แค่ให้มีการทรงนำ และรับรอง ก็มั่นใจ
…หากยังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็ไม่หวั่น

โอ้… บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย
จงเข้ามาหลบภัยในพระเจ้า
จงเข้ามาลี้ภัยในพระองค์
จงซ่อนตัวอยู่ในร่มปีกแห่งพระคุณ
จงพักพิงในอ้อมกอดแสนอบอุ่น
จงสงบอยู่ต่อหน้าพระพักตร์
จงนอนลงอย่างปลอดภัย ไร้กังวล
จงวางความวิตกแห่งโลกที่เบื้องพระบาท

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงเติมความเชื่อ ; ที่ขาดหาย
ขอทรงสร้างใจกล้าหาญ ; ยามหวั่นไหว
ขอทรงใส่ความมั่นคง ; ภายในใจ
ขอทรงสวมทับความเข้าใจ ; ความล้ำลึก
ขอทรงหยั่งรากลึก ; ในสัมพันธ์อันแนบแน่น
ขอทรงขยายขอบเขต ; ความรู้ใหม่แต่ละวัน
ขอทรงช่วยให้เข้มแข็ง ; ผ่านทุกวันคืนได้เป็นอย่างดี

สาธุการแด่พระเจ้า…
ขอยืนขึ้นสรรเสริญ… “นามพระคริสต์”
ขอยืนหยัด… ในจุดยืนแห่งความเชื่อ
ขอยึดไว้… ซึ่งพระดำรัส ตรัสสั่งไว้
ขอปักหมุด… ไว้จนกว่าจะได้ชัยชนะ
ขอเดินหน้าต่อไป… จนถึงความสำเร็จ
***ขอให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าแต่นามเดียว***

โอ้… นี่แหนะ!!!
ทรงปกป้องด้วยพระหัตถ์ทรงรักและหวงแหน ใครหรือ?จะแตะต้อง
ทรงสร้างแนวป้องกันอย่างแข็งแกร่ง
ทรงสร้างเกราะป้องกันอย่างหนาแน่น
ทรงรักษาและสงวนเราไว้ เพื่อสิ่งดี
ทรงอย่ายอมให้พระพร ตกหล่นระหว่างทาง
ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเที่ยงแท้

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์และครัวเรือน ของเชื่อพึ่ง วางใจ ในพระองค์
ขอโห่ร้อง ประกาศชัยชนะ ของพระคริสต์
ร่วมยินดี แซ่ซ้อง กับเหล่ากองทัพของพระเจ้า
ด้วยว่า …ทรงโบกธงอยู่ตรงหน้า

‪‎อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 


2015-09-14

 

 

 

0Shares