คำตอบที่แน่ชัดอยู่ในพระเจ้า

By | 2017/03/29

ในยามที่เราไม่รู้แน่ชัดว่า…

~ อะไรถูกผิด
~ อะไรทำได้หรือไม่
~ อะไรเป็นเพียงแค่ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือ หลักการ
~ ควรทำ ควรเชื่อ ควรคิด หรือ ควรยึดรูปแบบไหน

จงเข้ามาแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าผู้ทรงถือบัญญัติไว้ในพระกร … (เพราะพระเจ้าเป็นผู้มอบบัญญัติแก่มนุษย์ และ เป็นนายเหนือบัญญัติ)

– อย่ามัวแต่คิดเอง เออเอง
– อย่ามัวแต่ดิ้นรน หาข้อสนับสนุน หรือ หักล้าง (เพราะแต่ละคน แต่ละวาระ ก็แตกต่างกันออกไป)
– อย่ามัวแต่ตะบี้ตะบัน ก้มหน้ายึด สิ่งเก่าๆ ที่เล่าต่อกันมา

เพราะ…
~ แต่ละคนก็มีทางของตนเอง มีแนวคิด แนวปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป
~ แต่ละเวลา แต่ละยุค การเคลื่อนไปของพระเจ้า ก็ต่างกัน
~ แต่ละการทรงเรียก แต่ละจุดยืน ก็ไม่เหมือนกัน
~ แต่ละประสบการณ์ ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน
~ และแน่นอนว่า แต่ละพระพร หรือ สิ่งที่ได้รับย่อมแตกต่างกันออกไป

คำตอบที่แน่ชัดอยู่ในพระเจ้า

เราจำเป็นต้องเติบโตขึ้น และเคลื่อนไปข้างหน้า ดังนั้น ย่อมมีเวลา วาระ ที่ต้องขยายกรอบความคิดเดิมๆ แตกหักกับความเชื่อ หรือ ความรู้เก่าๆ ความลังเล ความไม่แน่ใจจะหมดไป หากเราแสวงหาคำตอบเหล่านั้นจากพระเจ้าอย่างจริงจัง เนื่องจากพระองค์ปรารถนาจะสร้างเราให้เติบโตขึ้นอยู่แล้ว และก้าวสู่ความเป็นเอกลักษณ์แห่งตัวตนการทรงสร้างของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มในครรภ์มารดา หากเราเสียเวลาอยู่กับการยึดติดสิ่งเก่าๆ ที่เคยๆ หรือ ถูกสอนมา
• ในวัยเด็ก
• ประสบการณ์ในอดีต
• ธรรมเนียมปฏิบัติ
• กรอบความคิดเดิมๆ

คำตอบที่แน่ชัดอยู่ในพระเจ้า

ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า ::

1. พระเจ้าไม่ทรงขัดแย้งในพระองค์เอง ไม่ว่าจะกาลเวลาใด หรือ มิติใดๆ ก็ตาม แต่มนุษย์เราเองต่างหากที่มีความจำกัด ทำให้มองเห็นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนประกอบเดียว และ ยังมีอีกมากมายมหาศาลที่เราเองไม่สามารถรู้ ไม่สามารถเข้าใจได้ และ นั่นคือ “สิทธิพิเศษของพระเจ้าสำหรับตนเอง” ที่จะเป็นโอกาสในการก้าวไปสู่ความล้ำลึกที่มากมายมหาศาลนั้นมากยิ่งๆ ขึ้น

2. พระเจ้ามีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะเลือกสำแดง หรือ เปิดเผยความล้ำลึก ในส่วนต่างๆ กับใครก็ได้ ไม่จำกัด ว่า คนๆ นั้น …

  • จะเล็กน้อย หรือ ยิ่งใหญ่แค่ไหน
  • จะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ อายุมากน้อย แค่ไหน
  • อาชีพอะไร 
  • ตำแหน่งอะไร

3. การตอบสนองพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวชนิดเจาะจง เพราะไม่จำเป็นต้องหาพรรคพวกที่ร่วมตอบสนองพระเจ้า ต่อให้ไม่มีใครทำ ไม่มีใครร่วมด้วย ไม่มีใครเข้าใจ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองพระเจ้าของตนเอง ดังนั้น เรื่องการตอบสนองพระเจ้าจึงเป็นเรื่องระหว่าง ตัวเรา กับ พระเจ้าเท่านั้น

  •  หากเราไม่สามารถตอบสนองได้ ไม่ใช่เพราะสาเหตุอื่นๆ แต่เพราะตัวเราเองที่ไม่ยอมก้าว (สิ่งอื่นๆ เป็นเพียงแค่ข้ออ้างในการสนับสนุนตนเองเท่านั้น)
  • หากเราตอบสนอง แน่นอนว่า พระเจ้าจะสามารถขับเคลื่อน และ พาเราไปได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ

กระบวนการสร้างของพระเจ้าในชีวิตเรา มีหลายด้าน ดังนั้น แต่ละเหตุการณ์ แต่ละอย่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ก็เพื่อนำเราไปสู่ความไพบูลย์มากยิ่งๆ ขึ้น มีทั้งในส่วนเพื่อบนแผ่นดินโลกนี้ และ ส่วนเพื่อแผ่นดินสวรรค์นิรันดร

2017-03-29

0Shares