ความต่างของความผิดพลาดกับความบาป

By | 2014/10/22

ความผิดพลาดต้องเรียนรู้

พระเจ้าอนุญาตให้เราผิดพลาด และหลายครั้งพระเจ้าเป็นผู้นำเราสู่ความผิดพลาดด้วย เพื่อ
1. เรียนรู้ เพื่อจะโตขึ้นอีก พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอีก
2. พึ่งพาพระเจ้า บางครั้งการลืมตัว ความเคยชิน ความสามารถ ทำให้การพึ่งพาพระเจ้าลดน้อยลง
3. ขนาบความหยิ่ง ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด ไม่ใช่เพราะความเก่งทำให้เราไม่พลาด

ความบาปต้องกลับใจ

บาปนำเราออกห่างจากพระเจ้า เป็นสี่งที่ไม่สามารถเข้าได้กับความบริสุทธิ์และพระลักษณะอื่นๆ ของพระเจ้า สิ่งเดียวคือ ต้องกลับใจใหม่เท่านั้น เพื่อนำเรากลับมาหาพระเจ้า

ชีวิตคริสเตียนต่างต้องเผชิญและผ่านทั้ง 2 สิ่งนี้ หากแต่เราเรียรู้มากขึ้น เดินในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น เราจะยิ่งเข้าใจและสำรวจตัวเองอยู่เสอว่า “ขณะนี้ ตนเองยืนอยู่จุดไหน” เพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกจุด


27/04/2014 11:38

0Shares