ของพระเจ้า หรือ ของซีซ่าร์

By | 2017/06/05

ของของพระเจ้าให้พระเจ้า ของของซีซ่าร์ให้ซีซ่าร์ อย่าเผลอเก็บทุกสิ่งเป็นของตนเอง

หลายครั้งมนุษย์มีท่าทีที่ผิดคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าให้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาส ความสามารถ หรือสิ่งที่ถือครอง เป็นของตนเอง .. โดยหลงลืมไปว่า … แท้ที่จริง มีเรื่องกฎของของพระเจ้ามอบให้พระเจ้า ของของซีซ่าร์มอบให้ซีซ่าร์ แน่นอนว่าหลายครั้งพระเจ้าทรงให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เรารวมถึงประสบการณ์ นั่นก็เพื่อให้เราเติบโตขึ้น อีกทั้งมอบถวายแด่พระเจ้า

ในขณะเดียวกัน การดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ ก็มีเรื่องของกฎระเบียบสังคม มีเรื่องกฎหมาย เจ้านาย ผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกันระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนมนุษย์ ซึ่งพระคัมภีร์ได้ให้แนวทาง และ แนวปฏิบัติแก่เราอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยตนเอง เพื่อจะเป็นวิถีทางในการติดตามพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แบบมีพระพรติดตามชีวิตอยู่ตลอดเวลาในทุกๆ ด้าน ในทุกๆ ส่วน

เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ จำเป็นต้องเดินตามกฎระเบียบของสังคม เพื่อจะรับผลอันดี และไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ดี มาใกล้ตัว เช่น การเสียภาษี การรักษากฎหมาย การดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นลูกจ้างที่ดี การเป็นเจ้านายที่ดี การเป็นสามีและภรรยาที่ดี

ในขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต้องเข้มข้นและมาอันดับแรก แน่นอนว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราเริ่มต้นจากพระเจ้า และมอบถวายแด่พระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างดีในสังคมและบนโลกนี้ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็เพื่อพระพรจะตกถึงตนเองและครอบครัว อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ความรู้ ความเข้าใจ จากพระเจ้าไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ใช่สิ่งที่สามารถนำมาซื้อขาย หรือสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง … แต่เป็นสิ่งที่ควรให้ออกไปอย่างเปล่าๆ เพราะเราได้รับมาเปล่าๆ โดยพระคุณพระเจ้า

พระเจ้าเป็นผู้สอน เป็นผู้สำแดง เป็นผู้ปลดปล่อย ให้เราเข้าใจความล้ำลึก แต่หลายครั้งโลกในปัจจุบันมีเรื่องของการซื้อขาย มีเรื่องของเครดิต เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทำให้บางครั้งคริสเตียนก็หลงลืมในการมอบถวายคืนแด่พระเจ้า ด้วยการให้ออกไปเปล่าๆ

 

ของพระเจ้า หรือ ของซีซ่าร์

 

ส่วนคนที่ให้ออกไปเปล่าๆ มักจะมีพระพรกลับมา อย่างไม่มีทางตัน ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากได้ทำตามหลักการของพระเจ้า คือ นี่เป็นของของพระเจ้าก็มอบแด่พระเจ้า มอบคืนแด่พระเจ้า ไม่ว่าจะหนทางใด ไม่ว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับใครก็ตาม …

ส่วนการดำเนินชีวิตบนโลกสิ่งใดก็ตาม ที่เป็นของของซีซ่าร์ เราก็มอบกับซีซ่าร์ สิ่งใดที่ได้มาจากโลกนี้ เราก็มอบให้กับโลกนี้ พระเจ้าจะไม่ยอมปล่อยให้คนของพระเจ้าขาดแคลน หรือ หมดหนทางอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวล

*** ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในพระเจ้า ไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ไม่สามารถแบ่งปัน หรือเปิดเผยเคล็ดลับได้ …. ***

– ยิ่งได้รับ แล้วยิ่งให้ออกไปมากเท่าไร = ก็ยิ่งได้รับกลับมาเป็นพระพรที่ต่อเนื่องยาวนานมากเท่านั้น

– ยิ่งได้รับ แล้วเก็บซ่อน หรือ หวงแหนมากเท่าไร = ยิ่งปิดทางพระพรที่จะไหลเข้ามาอีก ให้น้อยลง

เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าต้องไปไกล และ กว้าง สุดปลายแผ่นดินโลก >> หากหวงแหน แล้วพระมหาบัญชาของพระเจ้าจะสำเร็จได้ทางไหนหรือ?? (หรืออีกนัย คือ สำเร็จทางอื่นที่ไม่ผ่านทางตน … จะยอมให้เป็นเช่นนั้นหรือ??? แค่เพียงเพราะว่าอยากตีตราลิขสิทธิ์ด้วยชื่อตนเอง)

 

 

2017-03-22

 

 

0Shares