การแปลเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา …

By | 2022/09/26

การแปลเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา …

การมีธงในใจตนเอง (อคติ , ประสบการณ์เดิมๆ ทั้งดีและแย่ , คำตอบที่ต้องการ , ความใฝ่ฝันที่เร่งเร้า , ความอยากได้ที่เร่งรีบ , …) >>> ย่อมส่งผลให้แปลความเสียงของพระเจ้าผิดเพี้ยนไป ไม่มากก็น้อย … โดยเฉพาะผิดไปจากน้ำพระทัยสมบูรณ์ที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อเรา อันนำสู่เส้นทางที่พลาดจากสิ่งดีที่เป็นของเรา

.. แต่ ..

การยอมจำนน >>> ทำให้เราเข้าใจพระสุรเสียงนั้น และ รู้ว่า “ทิศทางไหน? ที่เราต้องก้าวเดินไป” (แม้จะไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนไว้ หรือ คาดฝันไว้ก็ตาม .. แต่เราจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจพระสุรเสียงนั้นอย่างตรงจุด ไม่บิดพลิ้ว ตามปรารถนาตนเอง)

.

ปัญหาของการแปลเสียงพระเจ้า

 1. ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า
 2. แปลไม่ตรง
 3. ไม่ต้องการจะเดินตาม
  ⁉️~ บางทีอาจไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า … แต่เพราะเสียงพระเจ้า ไม่ตรงใจเรา
  ⁉️~ บางทีอาจไม่ใช่เพราะเราแปลไม่ถูก … แต่เพราะเราไม่อยากให้คำตอบออกมาแบบนั้น
  ⁉️บทสรุปอันง่ายของคนที่ไม่อยากยอมจำนน .. คือ .. “ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า” หรือ “พระเจ้าไม่ตรัส”
  . . .

📍อีกขึ้นหนึ่งของการยอมจำนน คือ “การยอมรับเสียงตรัสนั้นด้วยใจซื่อตรง” … ส่วนพระพรจะเป็นไปตามการตอบสนอง และ เดินตามของเราเป็นแน่แท้ +++
. . .
🌈พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในส่วนของพระองค์ และ ทรงสัจจริงที่จะสำแดงทางตรงให้แก่เรา >><< เพื่อให้เราได้เป็นไทในการครอบครองสิ่งสารพัดตามที่ทรงสัญญากับเราเป็นการส่วนตัว

สำหรับคริสเตียนที่ต้องเติบโตมากยิ่งๆ ขึ้น และ คริสเตียนเก่านานแล้ว … พระพรไม่ใช่เพียงแค่การตอบคำอธิษฐานพื้นฐาน เพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงของพระเจ้า … แต่เป็นความสัมพันธ์ที่หนาแน่นมากยิ่งๆ ขึ้น จนกระทั่งพระพรเป็นของเราอย่างไม่ต้องสงสัยพระลักษณะของพระเจ้าอีกต่อไป >>> เหตุนี้เอง การพัฒนาในการยอมจำนน จึงเป็นเสมือนเรื่องพื้นฐานที่ต้องปรับให้สูงขึ้นตามวัยวุฒิฝ่ายวิญญาณ

2022-09-26

0Shares