การเผชิญหน้ากับพระเจ้า …

By | 2022/08/07

การเผชิญหน้ากับพระเจ้า …


บางทีเราจะพบกับแง่มุมที่ตนเองต้องยอมรับด้วยใจที่จำนน >> เพื่อนำมาสู่ #การกลับใจใหม่ ที่แท้จริง >> เพื่อให้พระเจ้าทรงเปิดเส้นทางชีวิตใหม่ให้แก่เรา << อันเป็นจุดสิ้นสุดชีวิตแบบเดิมๆ … “สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แหนะ !! กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” !!! . . . หลายครั้งเรารู้เพียงแค่ความปรารถนาพระพรที่เราอยากได้ (ปักธงคำตอบในใจ) … แต่เราไม่เรียนรู้จัก “พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์” >>> เพราะเมื่อเราเข้ามาหาการช่วยกู้จากพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ <<< การชำระจึงต้องเกิดขึ้น และ การชำระจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อตัวเราเองยอมเข้าสู่กระบวนการกลับใจใหม่
.

กระบวนการกลับใจใหม่ ≠ ไม่ได้เกิดขึ้นจาก เพียงเพราะยอมทุกอย่างเพราะปรารถนาพระพรนั้น … 📍แต่เกิดขึ้นจากดวงใจของเราเอง ที่ยอมจำนน และ รับรู้ด้วยโสตประสาทอื่นๆ โดยเฉพาะสมองของเราว่า “ตัวเราเข็ดขยาด และ ไม่อยากเป็นเช่นนั้น เช่นเดิมอีกต่อไป” >>> *** ซึ่งมีประตูแห่งการกลับใจใหม่เปิดรอเราไว้เสมอ *** เพื่อให้เราก้าวผ่านประตูนี้ไปยัง มิติข้างหน้าที่เรียกว่า “การรื้อฟื้น”

แล้ว กระบวนการรื้อฟื้นจึงจะเริ่มต้นขึ้น … นี่แหละ “จุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ ที่แท้จริง” +++
. . .
*** เหตุนี้เอง … เราจึงไม่สามารถพบกับการรื้อฟื้นได้ จนกว่าจะกลับใจใหม่ และ การกลับใจใหม่ที่แท้จริงเท่านั้น ที่จะนำเราสู่กระบวนการถัดๆ ไปอย่างสมบูรณ์ และ พรั่งพรูไปด้วยพระคุณของพระเจ้า ***
. . .
*** ทุกขั้นตอนล้วนมีกระบวนการของมันเอง แต่ที่สำคัญทุกกระบวนการมีพระคุณของพระเจ้าคอยรองรับ support อยู่เสมอ ***
. . .
??? พร้อมแล้วหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ ??? (ผู้ทรงหยิบยื่นพระคุณให้กับเราตลอดเวลา และ ทุกหนทาง เพื่อช่วยเราให้ไปถึงจุดแห่งการรื้อฟื้น)
. . .

พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ประทานให้แก่มนุษย์ทุกคน … หากแต่ใครที่สามารถเผชิญหน้ากับพระเจ้าได้ ย่อมได้รับรู้พระคุณของพระเจ้าในมิติที่แสนหวานเป็นพิเศษเจาะจงตั้งไว้ เพื่อผู้ที่ยืนอยู่ได้ !!!

สุขสันต์วันสะบาโตอันบริสุทธิ์ แด่ผู้ที่เข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ เพราะสิ่งดีนานัประการ และ สิ่งจำเป็นจะไม่ขาดไปเสยสักเศษเสี้ยวเดียว

07-08-2022

0Shares