การด่าทอ

By | 2015/09/24

การด่าทอเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ของตนให้พุ่งออกไปปะทะผู้อื่น เพื่อให้ตนเองดูดีขึ้นและยกระดับคุณค่าของตน ด้วยการทำร้ายผู้อื่นด้วยคำด่า คำหยาบคาย คำดูหมิ่น คำสบประมาท คำที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ… เป็นการแสดงว่า “ตนเหนือกว่า” จึงขุดเอาคำที่เหยียบย่ำจิตใจส่วนที่ชอกช้ำให้โผล่ขึ้นมา แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้ว ยิ่งด่าทอ ยิ่งหยาบคาย ยิ่งสบประมาท ผู้อื่นมากเท่าไร ก็ยิ่งลดระดับความสูงส่งและมีเกียรติในสายตาผู้อื่นมากเท่านั้น อันเนื่องจาก ไม่สามารถควบคุมลิ้นของตนได้

สภษ.17:27-28
27บุค‌คลที่ยับ‍ยั้งถ้อย‍คำของเขาเป็นคนมีความรู้ และบุค‌คลผู้มีจิต‍ใจเยือก‍เย็นเป็นคนมีความเข้า‍ใจ
28แม้คน‍โง่หากนิ่งเสียก็นับ‍ว่ามีปัญญา เมื่อเขาปิดปากของตนก็นับ‍ว่ามีความคิด

หลายครั้งการดำเนินชีวิตบนโลกที่เสียเปรียบ มักทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อปะทะให้เห็นว่า “ตนเองก็แน่เหมือนกัน” ออกมาในรูปแบบของการด่าทอ ดูเหมือน “ตนเองจะเหนือกว่า” แต่ท้ายที่สุดกลับส่งผลเสียโดยตรงกลับมาที่ตน

สดด.34:13-14
13ก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว และอย่าให้ริม‍ฝี‍ปากพูดล่อ‍ลวง
14จงหันจากความชั่ว และจงทำความดี จงแสวงหาสันติ‍ภาพ และจงติด‍ตามมันไป

ยก.3:9-10
9เราสรร‌เสริญองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าและพระ‍บิดาด้วยลิ้นนั้น และเราก็แช่ง‍ด่ามนุษย์ผู้ที่พระ‍เจ้าทรงสร้างตามพระ‍ฉายาของพระ‍องค์ด้วยลิ้นนั้น
10คำสรร‌เสริญและคำแช่ง‍ด่าออกมาจากปากเดียว‍กัน พี่‍น้องของข้าพ‌เจ้า อย่าให้เป็นอย่าง‍นั้น

ลนต.24:13-16
13พระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสกับโม‌เสสว่า
14“จงนำผู้ที่แช่ง‍ด่านั้นออก‍มาจากค่าย ให้บรร‌ดาผู้ที่ได้‍ยินคำแช่ง‍ด่า เอามือของตนวาง‍ไว้บนศีรษะของเขา และให้ชุม‌นุม‍ชนเอาหินขว้างเขาให้ตาย
15และจงกล่าวแก่คนอิสรา‌เอลว่า ผู้‍ใดแช่ง‍ด่าพระ‍เจ้าของเขา ผู้‍นั้นจะต้องได้รับ‍โทษบาป
16ผู้‍ใดเหยียด‍หยามพระ‍นามพระ‍ยาห์‌เวห์จะต้องถูกลง‍โทษถึงตาย ให้ชุม‌นุม‍ชนขว้างเขาเสียให้ตาย คนต่าง‍ด้าวหรือชาว‍เมืองก็ดี เมื่อเขาเหยียด‍หยามพระ‍นาม จะต้องถูกลง‍โทษถึงตาย

ผลเสียของการด่าทอ

1.    ผู้คนเบือนหนี
•    ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ชอบทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูด เพราะคนๆ นั้นย่อมไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงมักลุกลามไปถึงผู้คนรอบข้างด้วย แม้เขาไม่รู้เรื่อง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย แต่กลับต้องมารองรับอารมณ์ร้าย

2.    คำเหล่านั้นย้อนกลับ
•    เมื่อหว่านสิ่งใด ย่อมต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นๆ
•    การด่าทอออกไป อาจเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบที่ไม่ทันคิดให้รอบคอบ แต่คำเหล่านั้นกลับสะท้อนกลับมาที่ผู้ที่กล่าวออกไป อย่างน้อยที่สุด ก็สะท้อนกลับมาที่สุขภาพจิตของผู้กล่าวเป็นอันดับแรก

3.    บรรยากาศเสีย
•    ที่ใด ที่เต็มไปด้วยคำพูดแง่ลบ ที่นั่นย่อมไม่สร้างสรรค์สิ่งดี บรรยากาศรอบด้านก็ไม่น่าอยู่ แค่จะสงบนิ่งยังยาก เพราะไม่มีการด่าทอใดที่เกิดจากสภาวะปกติ หรือสภาพอันดี … แต่กลับมีแต่ความโกรธเคือง บูดบึ้ง อารมณ์พุ่งปะทะออกมา ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้

 

การด่าทอ

1.    เราต้องระมัดระวังลิ้นของตนเป็นอย่างดีก่อนที่จะเอ่ยสิ่งใดออกไป โดยเฉพาะเวลาที่มีสิ่งไม่ดี ไม่ได้ดั่งใจ ไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือเวลาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

2.    ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มาก โดยเฉพาะเวลาที่เสียเปรียบ พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ อันเป็นเหตุให้เราทำผิดต่อพระเจ้า ตนเอง และผู้อื่น … เมื่อเราถอยออกมา เพื่อสงบสติอารมณ์ของตนเอง
•    สิ่งที่แรกที่เราชนะ คือ ตนเอง
•    สิ่งที่ 2 คือ การล่อลวง
•    สิ่งที่ 3 คือ ศัตรูที่รอตะครุบเวลาเราล้ม
•    สิ่งที่ 4 คือ ชัยชนะครั้งนี้ สามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างมือสะอาด ใจบริสุทธิ์

3.    การด่าทอ ไม่ใช่ชัยชนะ แต่เป็นเพียงการระบายอารมณ์เท่านั้น อาจช่วยให้ตนเองรู้สึกดี สะใจ แต่ไม่ช่วยให้สบายใจขึ้นเลย ไม่ช่วยแก้ปัญหาเลย เพราะปัญหายังคงอยู่ และอาจบานปลายได้ด้วยซ้ำ

ลก.10:5-6
5ถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่า ‘ขอให้บ้านนี้มีสันติ‍สุข’
6ถ้ามีคนรักสันติอยู่ที่นั่น สันติ‍สุขของพวก‍ท่านจะอยู่กับเขา ถ้าไม่‍มี สันติ‍สุขของท่านจะกลับ‍คืนมาอยู่กับพวก‍ท่าน

ยก.3:17-18
17แต่ปัญญาจากเบื้อง‍บนนั้นบริ‌สุทธิ์เป็นประ‌การแรก แล้วจึงเป็นความสงบ‍สุข การผ่อน‍หนัก‍ผ่อน‍เบา การยอม‍รับ‍ฟัง การเต็ม‍เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆ ไม่‍มีการลำ‌เอียง ไม่‍มีการหน้า‍ซื่อ‍ใจ‍คด
18และพวกที่สร้างสันติ ซึ่งหว่านด้วยสันติ ก็จะได้รับผลคือความชอบ‍ธรรม

4.    เมื่อใดก็ตามที่ตัวเราเป็นฝ่ายถูกด่าทอ จงหลีกหนีออกจากสิ่งนั้น คนนั้น และสงบตนเสีย จงรู้เถิดว่าพระเจ้าจะแก้ต่างแทนเราแน่ๆ  หากเรารักษาทางของตนเป็นอย่างดี

ลก.6:28  จงอวย‍พรแก่คนที่แช่ง‍ด่าท่าน จงอธิษ‌ฐานเผื่อคนที่ทำ‍ร้ายท่าน

 


30/08/2015 12:25

 

 

0Shares