การชันสูตรใจจากพระเจ้า

By | 2017/01/23

เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้า สิ่งแรกที่จะทรงทำ คือ ชันสูตรใจภายใน!!!

*ไม่มีสิ่งใดปิดซ่อนจากพระเนตรพระกรรณพระเจ้าพ้น แต่น้ำหนัก ณ ตอนนั้น ที่พระเจ้าทรงให้ คืออะไรต่างหาก หาใช่ว่าจะทรงปล่อยผ่าน!!!

~ บ้างได้รับกำลัง
~ บ้างได้รับการเยียวยา
~ บ้างได้รับคำตอบ
~ บ้างได้รับปัญญา
~ บ้างได้รับการรักษา
~ บ้างได้รับพระพร
~ บ้างได้รับความเข้าใจ
~ บ้างได้พักสงบ
~ บ้างได้รับการตักเตือนจากองค์พระวิญญาณ
~ บ้างได้รับการปลอบประโลม
.
.
.
จะได้รับสิ่งใดก็ตาม นั่นเพราะ พระเจ้าทรงให้น้ำหนัก ณ ตอนนั้น แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่จะตามมา เพราะพระเจ้าไม่นิ่งเฉยที่จะตอบแทนทั้งความชอบธรรม และความอธรรม

ส่วนของความชอบธรรม

– พระองค์จะทรงอวยพรเป็นรางวัล
– จะเพิ่มพูน ขยายชีวิตให้เติบโต
– จะคืนส่วนที่สูญเสีย และได้รับความไม่เป็นธรรม
– จะทรงนับว่า “ชอบธรรม”

ส่วนของความอธรรม

– จะแก้คืนให้แก่ผู้ชอบธรรม
– ผู้หว่านความอธรรม ต้องรับผลแห่งการหว่าน (บางอย่างต้องตกถึงรุ่นลูกหลาน)
– พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้ความอธรรมนั้นลอยนวล โดยเฉพาะการอธรรมที่ทำต่อบุตรพระองค์ ที่ทรงรักดั่งแก้วตาดวงใจ

การชันสูตรจากพระเจ้า เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆ ให้ยุ่งยาก อันเนื่องมาจากพระลักษณะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะแยกสิ่งมลทินออกมาอย่างโดดเด่น

บางสิ่งอาจคลุมเครือสำหรับมนุษย์ว่า ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ขาวหรือดำ แต่สำหรับพระเจ้า พระลักษณะของพระองค์เด่นชัดในด้านนี้ และไม่เคยผิดพลาด … หลายครั้งดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อทำสิ่งที่ผิดบาป นั่นเพราะพระลักษณะแห่งพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าอีกเช่นกัน ที่ทรงมีเวลาอย่างชัดเจนในการจัดการแก้ไข ชำระความ ในเรื่องนั้นๆ ดังนั้นอย่าเห็นเป็นช่องโหว่ว่าสามารถหลบหลีกได้ ด้วยการเอาความดีเพียงน้อยนิดมาปิดบัง

คริสเตียนย่อมมีทั้งวาระ และเวลา แห่งการถูกสร้าง รับกำลัง รักษา และชำระ นั่นก็มาจากการที่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้ว แต่ทรงอดกลั้นพระทัยที่จะจัดการเราในแต่ละช่วงเวลา และทรงให้ความสำคัญกับขนาดการรับไหวของเราด้วย เพราะทรงตั้งพระทัยจะให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระองค์ และงดงามมากยิ่งๆ ขึ้น ไม่ทรงมีน้ำพระทัย ไม่ทรงตั้งน้ำพระทัย ในการประหัดประหาร หรือทำลายล้างมนุษย์แม้สักคนหนึ่ง

 

การชันสูตรใจจากพระเจ้า

 

หากพระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยแล้ว

1. เราควรอดกลั้นใจในส่วนของตนด้วย หดมือในการพิพากษาผู้อื่น (ทั้งที่ตนไม่มีสิทธินั้น ***ให้พึงระลึกเสมอ)

2. รีบกลับใจในส่วนของตนเอง เพื่อไม่ให้ขันพระพิโรธต้องมาถึง

3. รักษาตนเองอย่างดี สงวนตนเองไว้ให้มั่นคงบนทางชอบธรรม

 


2016-08-19

 

 

 

0Shares