การจัดการตัวเอง

By | 2015/02/11

การจัดการตัวเองเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ และผู้ที่ต้องการไปต่อ เพราะเราไม่สามารถเดินหน้าโดยมีสิ่งที่รั้งไว้ ฉุดไว้ เพราะจะไปได้ไม่ไกล …ด้วยความเหนื่อยล้านั้นจะบั่นทอนเอากำลังออกไปทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งหมดกำลัง หมดเรี่ยวแรง และหมดสิ้นความหวังใจในที่สุด…

การจัดการตัวเอง

ในฝ่ายวิญญาณ การเคียร์หรือจัดการตนเอง ทำให้เรามีเสรีภาพในทุกๆ ก้าว อีกทั้งชีวิตที่เคียร์ โปร่งใส ย่อมทำให้พระเจ้าฟังถ้อยคำร้องทูลของเรา … ใจที่ขุ่นมัว ไม่สามารถรับรู้ หรือรับฟังเสียงพระเจ้าได้ชัดเจน จึงไม่แปลกที่เสียงของพระเจ้าจะเงียบหายไปในช่วงเวลาเหล่านั้น แต่เสียงที่ดังก้องมักเป็นเสียงภายในใจของตนเองที่ปรารถนาตามเนื้อหนังความเป็นมนุษย์ต่างหาก

เมื่อใดที่สามารถเคียร์ตนเองจนสามารถนิ่งสงบ ไร้ซึ่งอคติ ปราศจากซึ่งความขุ่นมัว พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานของพระองค์ได้เต็มขนาดอีกครั้ง

พระเจ้าทรงให้เวลาเราเสมอในการจัดการตัวเอง อีกทั้งยังทรงช่วยเหลือเรา เป็นกำลัง และฟื้นฟู ทรงคืนสิ่งดีอย่างยุติธรรมแก่เราและผู้คนรอบข้างเราด้วย ดังนั้นช่วงเวลาเงียบของพระองค์ คือ การที่พระองค์รอคอยให้เรากลับมายืนในจุดที่พร้อมจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานได้อย่างเต็มขนาดอีกครั้ง…

 

อย่าสงสัยในช่วงเวลาเงียบที่มาถึง เพียงแค่สำรวจตนเพื่อรับการชำระก็เป็นพอ

 


22/07/2014 10:26

 

0Shares