การค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง ตอนที่ 1

By | 2017/04/21

ในขณะที่ยังหาสิ่งที่ใช่ สิ่งที่เป็นตนเองยังไม่เจอ สิ่งที่สมควรกระทำคือ สัตย์ซื่อ ในการรักษาทางของตนเอง อะไรที่เป็นภาระหน้าที่ที่ควรกระทำ ก็ทำไปอย่างสัตย์ซื่อ เที่ยงตรง สม่ำเสมอ และมีวินัย อะไรที่เข้ามาใหม่ๆ มีโอกาสให้ได้ลองก็ควรเปิดตนเองก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสในการค้นหาตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องใส่ใจ ที่จะเรียนรู้ ในทุกๆ สิ่ง ไม่ใช่แค่ฉาบฉวย ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ผ่านๆ ไป เพราะนั่นจะทำให้ไม่เห็นผล หรือ เกิดผลใดๆ ทั้งสิ้น

การเรียนรู้และเฝ้าสังเกตตนเองในการทำสิ่งต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่เข้ามา จะทำให้สามารถค้นหาตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการงาน ศักยภาพ ความสามารถ ตะลันต์ ของประทาน การทรงเรียก รวมไปถึงเรื่องของคู่ครอง … การทุ่มเท ทำสิ่งต่างๆ ย่อมทำให้ เห็นผลสะท้อนกลับมา และจะส่งผลให้มองเห็นตนเองในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

กุญแจหลักของการค้นหา เอกลักษณ์ของตนเอง คือ ความสัตย์ซื่อ จริงจัง เรียนรู้ และอดทนรอคอย

บางคนค้นพบเอกลักษณ์ของตนเองตั้งแต่วัยเยาว์ บางคนกว่าจะค้นพบเอกลักษณ์ของตนเองก็ในวัยฉกรรจ์แล้ว และในบางคนใช้เวลายาวนาน กว่าจะค้นพบเอกลักษณ์ของตนเอง ก็ย่างเข้าสู่วัยชราแล้ว … แต่ไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตาม ต่างก็มีคุณค่าและความสำคัญไม่แตกต่างกัน เพราะตราประทับของพระเจ้า ไม่ได้ถูกวัดด้วยกาลเวลาของอายุ แต่ทรงประทับตราให้แก่เราแต่ละคนแล้ว ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา แน่นอนว่ายิ่งค้นพบเอกลักษณ์ของตนเองเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ มีโอกาสและช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า

 

การค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง ตอนที่ 1

ข้อสังเกต ของคนที่ยังไม่ค้นพบเอกลักษณ์ของตนเอง

 

1. ยินดีละทิ้ง และมักหันเห ความสนใจ เพื่อให้ได้ลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
2. เสียงกระตุ้นเร้าหรือตัวกระตุ้นเร้ามีผลอย่างมาก ต่อการดำเนินชีวิต ต่อการตัดสินใจ หรือต่อจุดยืนของตนเอง
3. ไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจ หรือไม่มีความกระเสือกกระสนในการพัฒนาอย่างเจาะจง ในด้านที่เจาะจงของตนเอง
4. มีความอยากจะคล้อยตาม หรือปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อม เสียงข้างมาก หรือ ความคิดเห็นของผู้อื่น
5. ไม่มีความลึกซึ้ง หรือ inner ต่อสิ่งนั้นๆ สักเท่าไร

 

 

2017-01-31  

 

 

 

0Shares