กระบวนการชำระและสร้างใหม่

By | 2015/11/16

เวลาอาบน้ำ ไม่มีกำหนดกฎบังคับว่าต้องอาบกี่ขัน อาบกี่ครั้ง >> แต่อาบจนกว่าจะสะอาดหมดจด
เวลากิน ไม่มีกำหนดว่ากินกี่คำ >> แต่กินจนกว่าจะอิ่ม
เวลานอน ไม่มีข้อบังคับว่าต้องนอนมากน้อยแค่ไหน >> แต่พักจนกว่าจะมีแรงและสดชื่น

การชำระและสารภาพบาปก็เช่นกัน ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่า ต้องอธิษฐานกี่ครั้ง >> แต่ให้อธิษฐานจนกว่าตนเองจะมั่นใจว่า สะอาดแล้ว

อิสยาห์ 1:18 พระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสว่า“มา‍เถิด ให้พวก‍เราสู้‍ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสี‍แดง‍เข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้า‍แดงก็จะเป็นอย่างขน‍แกะ

แท้ที่จริงฤทธิอำนาจโลหิตของพระเยซูบนกางเขนนั้นเปี่ยมพลัง สามารถยกโทษชำระเราแต่ละคนได้อย่างหมดจด ตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งเดียว แต่เนื่องจากเราแต่ละคนมีขนาดความมั่นคงทางจิตใจ ในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ความเปราะบางและความเข้มแข็งในแต่ละด้านที่ต่างกัน

ดังนั้นความมั่นใจในการชำระแต่ละคนจึงต่างกัน แม้ในตัวคนๆ เดียวกัน ก็อาจต่างกันในแต่ละเรื่อง แต่ละเวลาด้วยซ้ำ

จึงไม่ควรท้อแท้ หรือปรักปรำตนเอง ในการใช้เวลารับการชำระจากพระเจ้า หากยาวนานกว่าคนอื่น หรือไม่ทันใจตนเอง >>> เพราะในขณะนั้นเรากำลังอยู่ในกระบวนการสร้าง การเยียวยา และการรื้อฟื้น ไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริง

ตัวอย่าง  พระเยซูสอนเปโตรให้ยกโทษ 7×70 ครั้ง

มัทธิว 18:21-22
21 ขณะนั้นเป‌โตรมาทูลพระ‍องค์ว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ข้า‍พระ‍องค์ควรยกโทษให้พี่‍น้องที่ทำผิดต่อข้า‍พระ‍องค์สักกี่ครั้ง? ถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือ?”
22 พระ‍เยซูตรัสตอบเขาว่า “เราไม่‍ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ด‍สิบครั้งคูณเจ็ด

เพราะคนที่ยังคงมีคำถามแบบนั้น คือ คนที่ไม่พร้อมจะยกโทษอย่างแท้จริง
–    แค่ทำเพราะต้องทำ
–    แค่ทำเพราะรู้ว่าเป็นหลักการของพระเจ้า แต่ปราศจากใจที่จำนนอย่างแท้จริง

ในระหว่างเวลา 7×70 = 490 ครั้งนั้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อผู้ที่มีใจรักและปรารถนาจะติดตามพระเจ้า เพราะพระเยซูทรงรู้ภายในจิตใจ ความคิด และเข้าใจความเป็นมนุษย์ รวมถึงลักษณะส่วนตัวแบบเจาะจงของเปโตรอย่างถ่องแท้ ทำให้คำตอบของพระองค์เป็นเช่นนั้น

กระบวนการชำระและสร้างใหม่

1.    อย่าท้อแท้สิ้นหวังในขณะที่ตนเองกำลังอยู่ในกระบวนการของพระเจ้า อาจจะรู้สึกว่ายาวนาน ไม่ทันใจ แต่อย่าลืมว่า พระเจ้าทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุด ชนิดที่เหมาะสมกับตัวเราอย่างเจาะจง ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะพบว่า “ช่างชื่นใจ แสนหวานและดีเกินคาดด้วยซ้ำ”

2.    หลายสิ่งหลายอย่าง ไม่อาจวัดปริมาณ เป็น การชั่ง ตวง วัด ได้แบบเป๊ะๆ เพราะล้วนแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ในขณะที่พระเจ้ากลับเปิดกว้าง เพื่อให้โอกาสแก่เรา ด้วยพระทัยที่เมตตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การสารภาพบาป การกลับใจใหม่ การชำระ การเริ่มต้นใหม่ จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเสมอๆ

หากแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งและตรวจวัดจิตใจภายใน เมื่อยังทรงหยิบยื่นโอกาสให้ ก็แสดงว่า … เราสมควรแก่โอกาสนั้น และแน่นอนว่า ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมส่วนใดๆ ที่หลบซ่อนจากพระเนตรพระกรรณพระเจ้าได้ เหตุนี้เองคนอธรรมที่คิดร้ายภายใน จึงไม่เหนือกว่าพระเจ้าด้วยช่องแห่งพระเมตตา

 

2015-11-11

 

 

0Shares