กรงในอากาศ

By | 2014/10/10

สิ่งที่จำกัดเสรีภาพในชีวิต หาใช่ กรงที่กักขังไม่ แต่เป็นความกลัวต่างหาก!!!

ความกลัว เป็นตัวผูกมัด ไม่ให้มีเสรีภาพ แม้ปราศจากสิ่งกักขัง ก็จำกัดขอบเขตของตนเอง ด้วยความหวาดกลัวภายในจิตใจ

ภาพ : นกที่ปราศจากกรงกักขัง แต่ไม่กล้าโบยบิน มีปีก มีอิสระ แต่ขาดเสรีภาพ

แท้จริงพระเจ้าสร้างขอบเขตให้เราแค่ไหน?

1. ในเอเดน ขอบเขตเดียว คือ ห้ามกินผลจากต้นไม้นั้น นอกนั้นเรามีอิสระและเสรีภาพได้อย่างเต็มที่
2. เมื่อมนุษย์ผิดพลาดล้มลงในบาป ขอบเขตเดียว คือ บัญญัติ 10 ประการ จวบจนวันนี้ ก็ยังคงมีเท่านั้นจริงๆ ที่พระเจ้ากำหนดขอบเขตให้แก่เรา

แล้วทุกวันนี้ อะไรบ้าง??? เป็นขอบเขตในการดำเนินชีวิตของเรา …
มันถูกจำกัดขอบเขตและพื้นที่มากกว่าที่พระเจ้าบอกสักแค่ไหน???
เหลือพื้นที่สักแค่ไหน ??? ที่สามารถมีเสรีภาพอย่างเต็มที่

กรงในอากาศ

ความกลัวที่สร้างขึ้นเองภายในใจ ทำให้เกิดกรงในอากาศขึ้น … เสรีภาพถูกจำกัด อิสระที่มี แต่ไร้ซึ่งเสรีภาพในการก้าวเดิน หรือใช้ชีวิต

กรงในอากาศ คือ … สิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์วาดไว้กักขังตนเองหรือผู้อื่น โดยปราศจากกรงนั้นจริงๆ , การมโนภาพด้วยการขีดเส้นแบ่งเขตแดนไว้  เพื่อจำกัดสิทธิที่พึงมี อิสระภาพที่พึงมี … อันเนื่องจาก ทัศนคติ การปลูกฝัง การมโนภาพขึ้นเอง การกลัวในสิ่งที่ไม่มีจริง หรือไม่เป็นความจริง

ลัทธิต่างๆ ใช้การล้างสมอง , ใช้การปลูกฝังนิสัยจนเกิดความเคยชิน , ใช้การให้ข้อมูลด้านที่ต้องการเพียงด้านเดียว เพื่อไม่ให้เห็นความจริงทั้งหมด… แม้ไม่ต้องมีกรง หรือเครื่องจองจำจริงๆ คนเหล่านั้นก็จะดำเนินชีวิตแบบถูกกักขังด้วยสิ่งที่ถูกปลูกฝัง ด้วยความกลัวที่วาดขึ้นในจิตใจและสมอง

การปลูกฝังสิ่งดี ย่อมทำให้เกิดลักษณะชีวิตและนิสัยที่ดี โดยปราศจากความหวาดกลัว อึดอัด และสามารถต่อยอดได้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่ และไม่กล้าก้าวมากกว่าที่ปลูกฝังมา…

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอัลฟ่าและโอเมก้า ทรงเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด ดังนั้น การได้รู้จักพระเจ้าย่อมไม่มีจุดสิ้นสุด การได้เดินกับพระองค์ย่อมไม่มีทางตัน การได้เข้าใกล้พระองค์ย่อมไม่มีจุดของคำว่า “พอแล้ว” …

ในพระเจ้าไม่มีคำว่า “หมดแล้ว” ที่เราจะได้รับ , ไม่มีคำว่าแห้งแล้ง เพราะทรงเป็นแหล่ง … แต่หากอาการเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้น ต้องไม่ใช่เพราะพระองค์หมดแล้ว แต่ฝ่ายมนุษย์ต่างหากที่หมด… กรงในอากาศทำให้ไปต่อไม่ได้ มันยื้อยุดฉุดขาไว้  ให้ไม่กล้าขยับตัว ทั้งที่บางทีแค่กล้าตัดสินใจ อาจพบว่า … ไม่มีสิ่งใดกีดขวางเลยด้วยซ้ำ

*** การตัดสินใจก้าว เป็น กระบวนการหนึ่งของการขับไล่ความกลัวและเอาชนะมัน … แม้มันไม่ได้หมดไปในทันที แต่มันจะค่อยๆ ลดพื้นที่ลง  จนกระทั่งไม่เหลือพื้นที่กักขังไว้อีกต่อไป … การฝึกที่จะก้าวจึงสำคัญ ยิ่งยากยิ่งต้องฝึก ***

ในอเมริกา ทหารที่เสียแขนขา แพทย์และรัฐจะเร่งให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ความกลัวได้มีโอกาสในการยึดครองหรือเพิ่มพื้นที่ภายในจิตใจ  เพราะมัวแต่นั่งมองดูความสูญเสีย … จนกระทั่งคนไข้เลิกลา เลิกล้ม อ่อนระอาใจ ที่จะสู้ชีวิต หรือทำกายภาพเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ดั่งเดิม แม้สูญเสียอวัยวะก็ตาม

? อะไรบ้างหรือ ที่เป็นกรงจำกัดเสรีภาพในชีวิตเรา … เพราะทรงรู้ว่ามนุษย์มองผิด เข้าใจผิด ดำเนินชีวิตผิด ทรงทำลายโซ่ตรวนของกรงในอากาศ และกรงที่แท้จริง ด้วยโลหิตแห่งการไถ่ของพระองค์บนกางเขนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระและเสรีภาพอย่างสมบูรณ์จึงกลับคืนสู่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อ วางใจ และก้าวออกมา…

*** แต่… เราหยุดสร้างกรงในอากาศแล้วหรือยัง?!?!?!  
ยอมออกจากกรงในอากาศหรือยัง?!?!?!  
เริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เคยชินกับ กรง แล้วสวมความกล้าที่จะโบกโบยบิน กล้าที่จะครอบครอง ในสิทธิที่พระเจ้ามอบให้หรือไม่?!?!?!
หรือเพียงแค่ปล่อยให้มันร้างเปล่า และยอมเดียวดายเพราะคิดว่าตนไม่มีสิทธิ!!! ***

กรงในอากาศ

1.    หากชีวิตขาดซึ่งอิสระและเสรีภาพ ควรค้นหาสิ่งที่กักขังนั้นให้เจอ ว่าแท้จริงเป็นพันธนาการ เครื่องจองจำจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่จินตนาการที่วาดขึ้นเพื่อให้ตนเองปลอดภัย จาก / ใน อดีต… แต่บัดนี้หากขาดเสรีภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการกับสิ่งนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพแท้

2.    พระคริสต์ทรงมอบเสรีภาพ และชัยชนะ ที่กางเขนแก่ผู้เชื่อแล้ว ดังนั้นส่วนของเรา คือ เชื่อในฤทธิ์อำนาจนั้น และยอมให้กางเขนนำทางสู่เสรีภาพใหม่

3.    บางครั้งเมื่อตรวจสอบดูดีๆ อาจพบว่า ไม่มีกรงจริงๆ ที่กักขังเลย แต่แท้จริงความกลัวต่างหากที่กักขังเราไว้ ทำให้ไม่กล้าก้าวต่อไป … หันมาเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยการพึ่งพาพระคริสต์ แล้วเสรีภาพจะเกิดขึ้น

คำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อยจากความกลัว

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดเปิดเผยความกลัวที่หลบซ่อนภายในจิตใจของข้าพเจ้า
และบัดนี้ข้าพเจ้าขอมอบความกลัวนั้นไปที่กางเขน (หากรู้ว่ากลัวอะไร ให้กล่าวออกมา)
ขอกำลังของพระคริสต์บนกางเขนช่วยกู้ข้าพเจ้า ในการก้าวต่อไป
ขอทรงอยู่ด้วยทุกย่างก้าว
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

22/09/2014 10:15

0Shares